Bài 12. Hình chiếu phối cảnh trang 71, 72, 73, 74 SGK Công nghệ 10 Kết nối tri thức


Hai hình vẽ trên cùng mô tả một ngôi nhà. Em hãy quan sát và nêu sự khác nhau của hai hình, hình nào giống với thực tế hơn. Tại sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 71

Mở đầu

Hai hình vẽ trên cùng mô tả một ngôi nhà. Em hãy quan sát và nêu sự khác nhau của hai hình, hình nào giống với thực tế hơn. Tại sao?

Phương pháp giải: quan sát, suy luận logic

Lời giải chi tiết

Ta nhận thấy:

- Hình a mô tả ngôi nhà với điểm nhìn từ trên xuống. 

- Hình b mô tả ngôi nhà từ vị trí quan sát của người đứng trên mặt đất. 

=>Do đó, hình b giống với thực tế hơn.

Câu hỏi tr 72

Câu hỏi

1. Quan sát Hình 12.2 và mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố: điểm nhìn, mặt phẳng tầm mắt, mặt tranh, mặt phẳng vật thể và đường chân trời.

Phương pháp giải: quan sát, suy luận logic

Lời giải chi tiết

Sau khi quan sát ta nhận thấy

- Mặt phẳng tầm mắt là mặt phẳng đi qua điểm nhìn và song song với mặt phẳng vật thể.

- Đường chân trời là đường giao giữa mặt phẳng tầm mắt với mặt tranh.

2.Quan sát Hình 12.3 và cho biết:

a) Các đoạn thẳng song song với nhau và nằm trên mặt phẳng song song với mặt tranh thì hình chiếu phối cảnh của chúng như thế nào?

b) Các đường thẳng song song với nhau và vuông góc với mặt tranh thì hình chiếu phối cảnh của chúng như thế nào?

c) Điểm tụ là gì? Điểm tụ có vị trí như thế nào so với đường chân trời?

Phương pháp giải: quan sát, suy luận logic

Lời giải chi tiết

Sau khi quan sát ta nhận thấy

a) Các đoạn thẳng song song với nhau và nằm trên mặt phẳng song song với mặt tranh thì hình chiếu phối cảnh của chúng chính là các đường thẳng song song.

b) Các đường thẳng song song với nhau và vuông góc với mặt tranh thì hình chiếu phối cảnh của chúng chính là các đường thẳng có xu hướng cắt nhau tại điểm tụ.

c) Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu  có xu hướng gặp nhau tại một điểm, điểm này gọi là điểm tụ. Điểm tụ là điểm nằm trên đường chân trời.

3. Quan sát Hình 12.4 và cho biết:

a) Mặt phía trước và hai mặt bên của ngôi nhà có song song với mặt tranh không?

b) Trên mặt trước và hai mặt bên của ngôi nhà, những đoạn thẳng song song với nhau và song song với mặt phẳng vật thể có hình chiếu phối cảnh như thế nào?

Phương pháp giải: quan sát, suy luận logic

Lời giải chi tiết

Sau khi quan sát, ta nhận thấy

a) Mặt trước và mặt bên của ngôi nhà không song song với mặt phẳng tranh.

b) Những đoạn thẳng song song với nhau và song song với mặt phẳng vật thể có hình chiếu phối cảnh các đường thẳng sẽ có xu hướng cắt nhau tại điểm tụ.

Câu hỏi tr 74

Thực hành

Vẽ hình chiếu phối cảnh một điểm tụ của một trong hai vật thể cho trên Hình 12.7.

Phương pháp giải: quan sát, suy luận logic và vẽ lại

Lời giải chi tiết: học sinh tự vẽ lại

Gợi ý

Vận dụng

Hãy vẽ hình chiếu phối cảnh của một số đồ vật đơn giản trong gia đình.

Phương pháp giải: quan sát, vẽ lại

Lời giải chi tiết

Học sinh tự vẽ

Gợi ý

Chiếc giườngBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí