Lý thuyết quy trình trồng trọt và cơ giới hoá trong trồng trọt - Công nghệ 10


Khái niệm Quy trình trồng trọt: là một chuỗi công việc được tiến hành theo một trình tự nhất định khi trồng trọt nhằm mục đích thu được hiệu quả kinh tế cao nhất cho người sản xuất

BÀI 19: QUY TRÌNH TRỒNG TRỌT VÀ CƠ GIỚI HOÁ TRONG TRỒNG TRỌT

I. Quy trình trồng trọt

1. Khái niệm

Quy trình trồng trọt: là một chuỗi công việc được tiến hành theo một trình tự nhất định khi trồng trọt nhằm mục đích thu được hiệu quả kinh tế cao nhất cho người sản xuất

2. Các bước cơ bản trong quy trình trồng trọt

a. Làm đất, bón phân lót

- Làm đất

+ Bước đầu tiên trong quy trình trồng trọt

+ Tác dụng: giúp cho đất tơi, xốp, làm sạch cỏ dại, hạn chế nguồn sâu, bệnh hại trong đất, giúp cây phát triển tốt, năng suất cao

- Bón phân lót

+ Bón phân vào đất trước khi gieo trồng

+ Tác dụng: cung cấp sẵn nguồn dinh dưỡng cho rễ hấp thụ ngay từ đầu

b. Gieo hạt, trồng cây con

- Gieo hạt

+ Hạt giống được gieo trực tiếp trên đồng ruộng và nảy mầm thành cây con

+ Áp dụng đối với một số loại cây trồng lấy hạt hoặc một số loại rau 

- Trồng cây con

+ Trồng cây con từ vườn ươm ra khu vực sản xuất

+ Tác dụng: giúp cây con tránh các điều kiện không thuận lợi của môi trường, rút ngắn thời gian của cây ngoài đồng ruộng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất