Lý thuyết phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật - Công nghệ 10


Phương pháp động não (Brainstorming) Phương pháp động não được sử dụng để huy động những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo hoặc phân tích để giải quyết vấn đề trong quá trình thiết kế kĩ thuật

BÀI 21: PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ THIẾT KẾ KĨ THUẬT

I. Một số phương pháp và kĩ thuật chung hỗ trợ thiết kế kĩ thuật

1. Phương pháp động não (Brainstorming)

- Phương pháp động não được sử dụng để huy động những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo hoặc phân tích để giải quyết vấn đề trong quá trình thiết kế kĩ thuật

- Phương pháp động não có thể được sử dụng trong tất cả các bước của quy trình thiết kế kĩ thuật

2. Phương pháp sơ đồ tư duy (Mindmap)

- Sơ đồ tư duy là phương pháp dùng những từ khóa chính kết hợp cùng những kí hiệu theo cách đơn giản, dễ hiểu của riêng từng người viết từ đó tổng quát được sơ đồ ý tưởng một cách trực quan nhất

- Phương pháp động não có thể được sử dụng trong một số bước của quy trình thiết kế kĩ thuật

+ Giai đoạn xác định vấn đề

+ Xác định yêu cầu tổng quan và xác định yêu cầu và giúp thể hiện rõ hướng giải quyết

3. Phương pháp điều tra

- Phương pháp điều tra là phương pháp thu thập thông tin được thực hiện cùng lúc nhiều người để xác định vấn đề đặt ra

- Có rất nhiều phương pháp điều tra tùy thuộc vào từng điều kiện sản phẩm

4. Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật đặt câu hỏi là kĩ thuật tư duy bằng hệ thống các câu hỏi đặt ra có mục đích và có trình tự rõ ràng để tìm hiểu và thu thập thông tin

- Kĩ thuật đặt câu hỏi được sử dụng hầu hết trong các giai đoạn thiết kế kĩ thuật

5. Phương pháp SCAMPER

- Phương pháp SCAMPER là phương pháp được cấu tạo từ những chữ cái đầu của một nhóm từ tiếng Anh: 

+ Substitute/thay thế

+ Combine/Kết hợp

+ Adapt/Thích nghi

+ Modify/Điều chỉnh

+ Put to Other Uses/Sử dụng vào mục đích khác

+ Eliminate/Loại bỏ

+ Reverse/Đảo ngược

II. Các phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật

- Có rất nhiều phương tiện thực hiện hỗ trợ kĩ thuật 

+ Các vật dụng ghi chép

+ Các thiết bị điện tử và các phần mềm

+ Dụng cụ đo

+ Vật liệu

+ Dụng cụ gia công