Lý thuyết những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật - Công nghệ 10


Tính thẩm mỹ của sản phẩm thiết kế rất quan trọng, phản ánh vẻ đẹp và sự hấp dẫn tổng thể của sản phẩm thiết kế

BÀI 19: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT KẾ KĨ THUẬT

I. Các yếu tố về sản phẩm

1. Tính thẩm mĩ

- Tính thẩm mỹ của sản phẩm thiết kế rất quan trọng, phản ánh vẻ đẹp và sự hấp dẫn tổng thể của sản phẩm thiết kế

- Trong quá trình thiết kế, việc quan tâm tới chức năng sẽ cho ra sản phẩm hữu ích và hoạt động tốt, còn quan tâm tới tính thẩm mĩ sẽ tạo ra sản phẩm đẹp và hấp dẫn về hình thức

2. Nhân trắc

- Nhân trắc là yếu tố thể hiện mối quan hệ giữa cấu trúc, hình thể, khả năng vận động của con người trong việc sử dụng sản phẩm thiết kế

- Khi thiết kế sản phẩm cho con người, ba yếu tố chính cần quan tâm gồm

+ Kích cỡ của người sử dụng sản phẩm

+ Các chuyển động của người sử dụng sản phẩm

+ Các phản ứng của cơ thể của người sử dụng sản phẩm

3. An toàn

- An toàn cho sản phẩm, cho người sử dụng , cho môi trường là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế. Đây là yếu tố rất quan trọng trong thiết kế

- Khi thiết kế cần quan tâm đến các yếu tố an toàn và cần có lưu ý về mức độ an toàn

4. Năng lượng

- Năng lượng cần cho thiết kế, chế tạo và sử dụng sản phẩm.

- Hiện nay, năng lượng cho thiết kế chủ yếu là từ nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt và cần phải có chính sách sử dụng tối đa năng lượng tái tạo như năng lượng gió, mặt trời,…

5. Vòng đời sản phẩm

- Vòng đời sản phẩm được tóm tắt qua sơ đồ sau