Lý thuyết nguyên tắc thiết kế kĩ thuật - Công nghệ 10


Quá trình tìm giải pháp cho một vấn đề trong thiết kế kĩ thuật bao gồm các bước khác nhau diễn ra một cách tuần tự và mỗi bước cần phải được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự,

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

BÀI 20: NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ KĨ THUẬT

I. Các nguyên tắc tối ưu

1. Nguyên tắc lặp đi lặp lại

- Quá trình tìm giải pháp cho một vấn đề trong thiết kế kĩ thuật bao gồm các bước khác nhau diễn ra một cách tuần tự và mỗi bước cần phải được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, đúng phương pháp và phải được lặp lại để có giải pháp tối ưu

- Nguyên tắc này nhằm mục đích điều chỉnh, cải tiến, kiểm soát chất lượng sản phẩm từ đó đáng giá và có giải pháp tối ưu

- Nguyên tắc này rất quan trọng và được coi là bản chất của thiết kế kĩ thuật

2. Nguyên tắc đơn giản hóa

- Nguyên tắc đơn giản hóa nhằm tối ưu sản phẩm giúp giải pháp dễ tiếp cận, dễ hiểu hơn và áp dụng trong thực tiễn hơn

- Nguyên tắc đơn giản hóa được thể hiện qua: hình thức, kết cấu, chức năng, thao tác lắp đặt và bảo dưỡng và sửa chữa sản phẩm

3. Nguyên tắc giải pháp tối ưu

- Trong kĩ thuật, có nhiều giải pháp khác nhau giải quyết một vấn đề cho trước và tuy nhiên giải pháp hoàn hảo là điều khó đạt được. Vì vậy cần phải có phương pháp tối ưu

- Giải pháp tối ưu được đề xuất trên cơ sở xem xét và phân tích đầy đủ những ràng buộc trong quá trình thiết kế

4. Nguyên tắc tối thiểu tài chính

- Nguyên tắc này thể hiện ở mục tiêu thiết kế sản phẩm chất lượng với chi phí tối thiểu và có ý nghĩa rất lớn đến quá trình thiết kế sản phẩm

- Nguyên tắc này cần xem xét và lựa chọn về mức độ đáp ứng các yêu cầu của vấn đề đặt ra, cần xem xét và lựa chọn giải pháp có chi phí thấp nhất

II. Các nguyên tắc phát triển bền vững

1. Nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

- Mọi sản phẩm cần sử dụng tài nguyên thiên nhiên

- Nguyên tắc này giúp giảm thiểu sự cạn kiệt thiên nhiên và hướng tới phát triển bền vững

2. Nguyên tắc bảo vệ môi trường

- Bảo vệ môi trường có rất nhiều yếu tố xung quanh nó. Tuy nhiên, bảng dưới đây tóm tắt các yếu tố quan trọng nhất


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.