Lý thuyết một số sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ - Công nghệ 10


Sâu tơ hại rau thuộc họ Ngài rau, bộ Cánh vảy Sâu trưởng thành: chiều dài nhỏ hơn 10mm, cánh trước màu nâu, giữa lưng có một dải gợn sóng màu trắng (đực) và vàng (cái); râu đầu dài.

BÀI 16: MỘT SỐ SÂU HẠI CÂY TRỒNG THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I. Một số loại cây sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ

1. Sâu tơ hại rau

a. Đặc điểm hình thái, sinh học

Sâu tơ hại rau thuộc họ Ngài rau, bộ Cánh vảy

Sâu trưởng thành: chiều dài nhỏ hơn 10mm, cánh trước màu nâu, giữa lưng có một dải gợn sóng màu trắng (đực) và vàng (cái); râu đầu dài.

Trứng: hình bầu dục hơi tròn, màu xanh nhạt, dài 10 mm. Sâu có 4 tuổi (qua 3 lần lột xác), thời gian phát triển của sâu non khoảng 11-15 ngày.

Nhộng: bọc trong lớp kén tơ mỏng màu trắng, có màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt, dài 6 – 8 mm, thời gian phát triển khoảng 4 – 10 ngày

b. Đặc điểm gây hại