Lý thuyết một số bệnh hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - Công nghệ 10


Tác nhân gây hại và đặc điểm nhận biết Bệnh do nấm Colletotrichum gây ra; phát sinh và gây hại trên lá, chồi non, chùm hoa và quả

BÀI 17: MỘT SỐ BỆNH HẠI CÂY TRỒNG THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

I. Một số loại bệnh hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ

1. Bệnh thán thư

a. Tác nhân gây hại và đặc điểm nhận biết

- Bệnh do nấm Colletotrichum gây ra; phát sinh và gây hại trên lá, chồi non, chùm hoa và quả

- Đặc điểm nhận biết: 

+ Trên lá: gây hại từ mép lá, từ các đốm nhỏ sau liên kết thành mảng lớn, xung quanh có đường viền nâu sẫm

+ Trên chồi non: lúc đầu vết bệnh dạng thấm nước, sau chuyển màu nâu tối, chồi bị chết khô khi trời nắng hoặc thối khi trời mưa

+ Trên hoa và quả: Vết bệnh hơi lõm xuống kiểu chấm đen, hoa quả chuyển màu đen và rụng.