Lý thuyết hình chiếu vuông góc - Công nghệ 10


Phương pháp chiếu góc thứ nhất

BÀI 9: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

I. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ NHẤT

II. PHƯƠNG PHÁP CHIẾU GÓC THỨ BA

III. VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

Bước 1. Phân tích vật thể thành các hình đơn giản và chọn các hướng chiếu

Bước 2:  Vẽ ba hình chiếu của hình hộp chữ nhật bao ngoài vật thể bằng nét liền mảnh theo hình 9.12

Bước 3: Vẽ các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh

Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ đúng tiêu chuẩn, ghi kích thước của bản vẽ


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí