Lý thuyết đánh giá công nghệ - Công nghệ 10


Khái niệm: đánh giá công nghệ là những nhận định, phán đoán dựa trên sự phân tích những thông tin thu thập của công nghệ được đối chiếu với chỉ tiêu đề ra nhằm có những quyết định phù hợp để lựa chọn

BÀI 5: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ

I. KHÁI QUÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ

1. Khái niệm

Đánh giá công nghệ là những nhận định, phán đoán dựa trên sự phân tích những thông tin thu thập của công nghệ được đối chiếu với chỉ tiêu đề ra nhằm có những quyết định phù hợp để lựa chọn

2. Mục đích của đánh giá công nghệ

- Nhận biết mặt tích cực, tiêu cực của công nghệ nhằm phát huy lợi thế sản phẩm

- Lựa chọn thiết và công nghệ bị phù hợp với nhu cầu và dự án của cá nhân

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ

1. Tiêu chí đánh giá công nghệ

- Có nhiều tiêu chí đánh giá công nghệ tùy thuộc vào từng công nghệ sẽ có đánh giá khác nhau. 

- Trong đó, thường sử dụng các tiêu chí đánh giá về hiệu quả, độ tin cậy, tính kinh tế và tiêu chí môi trường của công nghệ

2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm công nghệ

Mỗi sản phẩm công nghệ sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau phụ thuộc vào đặc thù của từng loại sản phẩm công nghệ khác nhau sẽ có những tiêu chí đánh giá khác nhau

Thông thường, sản phẩm đánh giá qua các tiêu chí sau:

+ Cấu tạo của sản phẩm

+ Độ bền của sản phẩm công nghệ

+ Tính năng sản phẩm

+ Tính thẩm mĩ sản phẩm

+ Giá thành sản phẩm

+ Tác động đến môi trường của sản phẩm


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí