Lý thuyết công nghệ và đời sống - Công nghệ 10


Khái quát về khoa học, kĩ thuật, công nghệ

Bài 1: CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG

 

I. Khái quát về khoa học, kĩ thuật, công nghệ

1. Khoa học

- Khoa học là hệ thống tri thức về mọi quy luật và sự vận động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, tư duy.

- Khoa học tự nhiên là một lĩnh vực của khoa học, có mục đích nhận thức, mô tả, giải thích và dự đoán về các sự vật, hiện tượng và quy luật tự nhiên dựa trên quan sát thực nghiệm

- Khoa học tự nhiên bao gồm : Vật lý, Hóa học, Sinh học, Thiên văn học và Khoa học trái đất

- Thành tự khoa học tự nhiên không chỉ nâng cao hiểu biết của con người về sự vật, hiện tượng và các quy luật tự nhiên mà còn ứng dụng thực tiễn rất lớn với đời sống con người

2. Kỹ thuật