Lý thuyết công nghệ cao trong thu hoạch và bảo quản sản phẩm trồng trọt - Công nghệ 10


Bảo quản bằng kho silo Kho silo là nơi bảo quản sản phẩm trồng trọt với số lượng lớn, bảo quản các loại sản phẩm trồng trọt dạng hạt khô như thóc, ngô, đậu (đỗ),…

BÀI 20: CÔNG NGHỆ CAO TRONG THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT

I. Một số ứng dụng công nghệ cao trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt