Lý thuyết biểu diễn quy ước ren - Công nghệ 10


Chi tiết có ren, vai trò của ren Ren được sử dụng rất nhiều trong máy móc, thiết bị và trong đời sống

BÀI 13: BIỂU DIỄN QUY ƯỚC REN

I. Chi tiết có ren, vai trò của ren

- Ren được sử dụng rất nhiều trong máy móc, thiết bị và trong đời sống

- Ren ngoài (ren trục): được hình thành ở mặt ngoài

- Ren trong (ren lỗ): được hình thành ở mặt trong của chi tiết

- Ren thường dùng để ghép nối các chi tiết máy với nhau và còn được dùng để truyền chuyển động