Lý thuyết biểu diễn quy ước ren - Công nghệ 10


Chi tiết có ren, vai trò của ren Ren được sử dụng rất nhiều trong máy móc, thiết bị và trong đời sống

BÀI 13: BIỂU DIỄN QUY ƯỚC REN

I. Chi tiết có ren, vai trò của ren

- Ren được sử dụng rất nhiều trong máy móc, thiết bị và trong đời sống

- Ren ngoài (ren trục): được hình thành ở mặt ngoài

- Ren trong (ren lỗ): được hình thành ở mặt trong của chi tiết

- Ren thường dùng để ghép nối các chi tiết máy với nhau và còn được dùng để truyền chuyển động

II. Biểu diễn quy ước ren

1. Biểu diễn quy ước chi tiết ren

 TCVN 5907:1995 trình bày các quy ước chung về biểu diễn ren trên các chi tiết có ren trên bản vẽ kĩ thuật

- Đối với ren nhìn thấy

+ Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

+ Vòng đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh

- Đối với ren khuất thì các đường đỉnh ren, chân ren, giới hạn ren đều được vẽ bằng nét đứt mảnh

2. Kí hiệu ren

3. Biểu diễn mối ghép ren

- Ren trục và ren lỗ lắp được với nhau khi các yếu tố: dạng ren,đường kính ren, bước ren, hướng xoắn phải như nhau

- Tại vị trí ren trục và ren lỗ ăn khớp với nhau quy ước chỉ vẽ phần ren trục, không vẽ phần ren lỗ, coi như tại đó phần ren trục che khuất phần ren lỗBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí