Lý thuyết bản vẽ xây dựng - Công nghệ 10


Khái niệm chung Bản vẽ xây dựng là bản vẽ mô tả các công trình xây dựng

BÀI 15: BẢN VẼ XÂY DỰNG

I. Khái niệm chung

- Bản vẽ xây dựng là bản vẽ mô tả các công trình xây dựng

- Quá trình thiết kế một công trình có 3 giai đoạn ứng với một loại bản vẽ riêng

+ Bản vẽ thiết kế phương án: gồm các bản vẽ thể hiện ý tưởng của người thiết kế

+ Bản vẽ thiết kế kĩ thuật: gồm các bản vẽ thể hiện toàn bộ công trình và của các bộ phận trong công trình, thể hiện cấu tạo kiến trúc,… tạo thành công trình đó

+ Bản vẽ kĩ thuật thi công: trình bày cách tổ chức, xây dựng công trình

- Các hình vẽ cơ bản của hồ sơ kiến trúc bao gồm: 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể

+ Các hình chiếu của công trình

+ Các bản vẽ thể hiện chi tiết, cấu tạo công trình,…

+ Các bản vẽ thiết kế về điện, nước, kết cấu,…

- Có nhiều loại bản vẽ xây dựng

VD: Hình 15.2 giới thiệu mặt bằng tổng thể của một trường trung học cơ sở

II. Các kí hiệu quy ước

Để biểu diễn các bộ phận cấu tạo của ngôi nhà hay đồ đạc, thiết bị,…. Trên bản vẽ các hình biểu diễn ngôi nhà người ta dùng các kí hiệu quy ước

VD: các bảng dưới đây thể hiện các quy ước trong bản vẽ nhà