Lý thuyết bản vẽ cơ khí - Công nghệ 10


Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật và khung tên. Các hình biểu diễn thể hiện hình dạng chi tiết máy và các thông số và yêu cầu kĩ thuật và hướng dẫn gia công và xỉu lý bề mặt các vật thể

BÀI 14: BẢN VẼ CƠ KHÍ

I. Bản vẽ chi tiết

1. Nội dung của bản vẽ chi tiết

- Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật và khung tên.

- Các hình biểu diễn thể hiện hình dạng chi tiết máy và các thông số và yêu cầu kĩ thuật và hướng dẫn gia công và xỉu lý bề mặt các vật thể

2. Đọc bản vẽ chi tiết

Đọc bản vẽ chi tiết là hiểu được đầy đủ và chính xác các nội dung của bản vẽ chi tiết đó, bao gồm:

- Hiểu rõ được tên gọi,công dụng,hình dáng,cấu tạo, kích thước và vật liệu của chi tiết

- Hiểu rõ các yêu cầu kĩ thuật

3. Lập bản vẽ chi tiết

Bước 1: Tìm hiểu công dụng, yêu cầu kĩ thuật của chi tiết

Bước 2: Chọn phương án biểu diễn. Phương án biểu diễn phải thể hiện đầy đủ và rõ ràng hình dáng, cấu tạo bên ngoài và bên trong chi tiết

Bước 3: Vẽ các hình biểu diễn. Thực hiện lần lượt như sau

- Bố trí các hình biểu diễn bằng cách vẽ nét mảnh các đường bao hình biểu diễn (hình 14.4)

- Lần lượt vẽ hình dạng bên ngoài, bên trong,…. (hình 14.5)

- Tẩy các nét thừa (14.6)

Bước 4: Ghi kích thước, yêu cầu kĩ thuật và nội dung khung tên