Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Hoạt động 6 trang 43 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Trong 2 phản ứng sau, nguyên tử của đơn chất Zn và Al đã thay thế nguyên tử nào của hợp chất axit.

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\)

\(2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)

Lời giải chi tiết

Hai phản ứng hóa học trên gọi là phản ứng thế.

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất hay thế cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí