Bài 2 trang 44 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

 Dụng cụ ở hình bên ( hình 5.4) dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm.

Hãy chọn 2 chất A và 3 chất B phù hợp để điều chế hiđro.

Viết phương trình hóa học và cho biết phản ứng trên thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Lời giải chi tiết

Chất A có thể là : dung dịch axit clohiđric ( dung dịch HCl), dung dịch axit sunfuric loãng ( dung dịch \({H_2}S{O_4}\) loãng).

Chất B có thể là : sắt ( fe), magie(Mg), Nhôm ( Al).

các phương trình hóa học:

Đối với A là dung dịch axit clohiđric:

\(\eqalign{  & Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow   \cr  & 2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow  \cr} \)

Đối với A là dung dịch axit sunfuric loãng:

\(Fe + {H_2}S{O_{4({\text{loãng)}}}} \to FeS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

\(Mg + {H_2}S{O_{4({\text{loãng)}}}} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

\(2Al + 3{H_2}S{O_{4({\text{loãng)}}}} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} \)\(+ 3{H_2} \uparrow \)

Các phản ứng trên đều thuộc phản ứng oxi hóa - khử

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.