Bài 6 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 6 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Cho 22,4  sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric.

a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là :
\(\eqalign{  & {n_{Fe}} = {{{m_{Fe}}} \over {{M_{Fe}}}} = {{22.4} \over {56}} = 0,4mol  \cr  & {{{n_{{H_2}S{O_4}}}} \over {{M_{{H_2}S{O_4}}}}} = {{24,5} \over {98}} = 0,25mol \cr} \)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& Fe + {H_2}S{O_{4({\text{loãng}})}} \to FeS{O_4} + {H_2} \uparrow \cr
& 0,25 \leftarrow 0,25 \to {\rm{ }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\,(mol) \cr} \)\(\left. \matrix{  {{{n_{Fe({\text{ban đầu)}}}}} \over 1} = {{0,4} \over 1} = 0,4 \hfill \cr  {{{n_{{H_2}S{O_4}({\text{ban đầu)}}}}} \over 1} = {{0,25} \over 1} = 0,25 \hfill \cr}  \right\} \) \(\Rightarrow {{{n_{{H_2}S{O_4}({\text{ban đầu)}}}}} \over 1} < {{{n_{Fe({\text{ban đầu)}}}}} \over 1}\)


\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow \left\{ \matrix{  {n_{Fe\text(pứ)}} = 0,25mol \hfill \cr  {n_{{H_2}}} = 0,25mol \hfill \cr}  \right.\)

\({n_{Fe\text(dư)}} = {n_{Fe\text(ban đầu)}} - {n_{Fe\text(pứ)}}\) \( = 0,4 - 0,25 = 0,15\,\,mol\)

a) Sau phản ứng, Fe còn dư. Khối lượng Fe dư là:

\({m_{Fe\text(dư)}} = {n_{Fe\text(dư)}}.{M_{Fe}} \) \(= 0,15.56 = 8,4\,gam\)

b) Thể tích khí \({H_2}\) thu được ( đktc) là :
\({V_{{H_2}}} = 22,4.{n_{{H_2}}} = 22,4.0,25 = 5,6\) lít

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài