Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Để hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g HCl. Xác định tên kim loại M.

Lời giải chi tiết

Số mol HCl là :

\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{9,125} \over {36,5}} = 0,25mol\)

Phương trình hóa học ;

\(\eqalign{
& M\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,2HCl \to MC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr
& {{0,25} \over 2}\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_M} = {{0,25} \over 2} = 0,125mol\)

\(\eqalign{  & {m_M} = {n_M}.{M_M} \Rightarrow 7 = 0,125.{M_M}\cr& \Rightarrow {M_M} = 56  \cr  &  \Rightarrow M \text{ là }Fe \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài