Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 7 trang 45 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Để hòa tan hoàn toàn 7g một kim loại hóa trị II cần dùng dung dịch axit có chứa 9,125g HCl. Xác định tên kim loại M.

Lời giải chi tiết

Số mol HCl là :

\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{9,125} \over {36,5}} = 0,25mol\)

Phương trình hóa học ;

\(\eqalign{
& M\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,2HCl \to MC{l_2} + {H_2} \uparrow \cr
& {{0,25} \over 2}\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr} \)

\(\buildrel {{\text{theo phương trình}}} \over \longrightarrow {n_M} = {{0,25} \over 2} = 0,125mol\)

\(\eqalign{  & {m_M} = {n_M}.{M_M} \Rightarrow 7 = 0,125.{M_M}\cr& \Rightarrow {M_M} = 56  \cr  &  \Rightarrow M \text{ là }Fe \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài