Hoạt động 5 trang 98 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 5 trang 98 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Ví dụ 5: Đốt cháy khí metan trong không khí thu được 3,36 lít khí cacbonic. Hãy tìm thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Tính số mol CO2 sinh ra sau phản ứng

\({n_{C{O_2}}} = {{{V_{C{O_2}}}} \over {22,4}} = {{3,36} \over {22,4}} = 0,15\,\,(mol)\)

Bước 2: Viết phương trình hóa học

\(\eqalign{  & C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,mol  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,?\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,15\,\,mol \cr} \)

Bước 3: Tính số mol O2 tham gia phản ứng

\({n_{{O_2}}} = {{0,15.2} \over 1} = 0,3\,\,(mol)\)

Bước 4: Tính thể tích O2 tham gia phản ứng (đktc)

\({V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,3 = 6,72\,\,(l)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí