Hoạt động 4 trang 98 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Ví dụ 4: Khí metan (CH4) có trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbonic và hơi nước:

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

Hãy tìm thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra, nếu có 4 g khí metan tham gia phản ứng.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Tính số mol CH4 tham gia phản ứng

\({n_{C{H_4}}} = {{{m_{C{H_4}}}} \over {{M_{C{H_4}}}}} = {4 \over {16}} = 0,25\,\,\,(mol)\)

Bước 2: Viết phương trình hóa học

\(\eqalign{  & C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O  \cr  & \,1\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,mol  \cr  & 0,25\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,?\,\,mol \cr} \)

Bước 3: Tính số mol CO2 sinh ra sau phản ứng

\({n_{C{O_2}}} = {{0,25.1} \over 1} = 0,25\,\,(mol)\)

Bước 4: Tính thể tích CO2 (đktc) sinh ra sau phản ứng

\({V_{C{O_2}}} = 22,4.{n_{C{O_2}}} = 22,4.0,25 \)\(= 5,6\,(l)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.