Bài 2 trang 99 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Bài 2 trang 99 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Khí butan (C4H10) có trong thành phần khí mỏ dầu. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan và tính số gam nước tạo thành sau phản ứng. Biết sản phẩm của phản ứng đốt cháy C4H10 là CO2 và H2O.

Lời giải chi tiết

Số mol C4H10 là: \({n_{{C_4}{H_{10}}}} = {{{m_{{C_4}{H_{10}}}}} \over {{M_{{C_4}{H_{10}}}}}} = {{2,9} \over {58}} = 0,05\,\,mol\)

Cách 1:

Phương trình hóa học

\(\eqalign{  & 2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O  \cr  & \,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;13\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  &  \Rightarrow \left\{ \matrix{  {{0,05} \over 2} = {x \over {13}} \hfill \cr  {{0,05} \over 2} = {y \over {10}} \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  x = 0,325\,\,mol \hfill \cr  y = 0,25\,\,mol \hfill \cr}  \right.  \cr  & {V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,325 = 7,28\,\,(l)  \cr  & {m_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}O}}.{M_{{H_2}O}} = 0,25.18 = 4,5\,\,(g) \cr} \)

Cách  2:

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & 2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O  \cr  & 0,05\,\,\, \to {{0,05.13} \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,{{0,05.10} \over 2}\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  &  \Rightarrow {n_{{O_2}}} = {{0,05.13} \over 2} = 0,325\,\,mol  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,{n_{{H_2}O}} = {{0,05.10} \over 2} = 0,25\,\,mol  \cr  & {V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,325 = 7,28\,\,(l)  \cr  & {m_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}O}}.{M_{{H_2}O}} = 0,25.18 = 4,5\,\,(g) \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài