Bài 2 trang 99 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Khí butan (C4H10) có trong thành phần khí mỏ dầu. Tính thể tích khí oxi (đktc) cần để đốt cháy 2,9 gam butan và tính số gam nước tạo thành sau phản ứng. Biết sản phẩm của phản ứng đốt cháy C4H10 là CO2 và H2O.

Lời giải chi tiết

Số mol C4H10 là: \({n_{{C_4}{H_{10}}}} = {{{m_{{C_4}{H_{10}}}}} \over {{M_{{C_4}{H_{10}}}}}} = {{2,9} \over {58}} = 0,05\,\,mol\)

Cách 1:

Phương trình hóa học

\(\eqalign{  & 2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O  \cr  & \,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;13\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  &  \Rightarrow \left\{ \matrix{  {{0,05} \over 2} = {x \over {13}} \hfill \cr  {{0,05} \over 2} = {y \over {10}} \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  x = 0,325\,\,mol \hfill \cr  y = 0,25\,\,mol \hfill \cr}  \right.  \cr  & {V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,325 = 7,28\,\,(l)  \cr  & {m_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}O}}.{M_{{H_2}O}} = 0,25.18 = 4,5\,\,(g) \cr} \)

Cách  2:

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{  & 2{C_4}{H_{10}} + 13{O_2} \to 8C{O_2} + 10{H_2}O  \cr  & 0,05\,\,\, \to {{0,05.13} \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,{{0,05.10} \over 2}\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  &  \Rightarrow {n_{{O_2}}} = {{0,05.13} \over 2} = 0,325\,\,mol  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,{n_{{H_2}O}} = {{0,05.10} \over 2} = 0,25\,\,mol  \cr  & {V_{{O_2}}} = 22,4.{n_{{O_2}}} = 22,4.0,325 = 7,28\,\,(l)  \cr  & {m_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}O}}.{M_{{H_2}O}} = 0,25.18 = 4,5\,\,(g) \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.