Hoạt động 3 trang 97 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Ví dụ 2: Tìm natri hiđrocacbonat NaHCO3 để phản ứng với 3,65 g axit clohiđric HCl.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Tính số mol HCl tham gia phản ứng

\({n_{HCl}} = {{{m_{HCl}}} \over {{M_{HCl}}}} = {{3,65} \over {36,5}} = 0,1\,\,(mol)\)

Bước 2: Viết phương trình hóa học

\(\eqalign{  & NaHC{O_3} + HCl \to NaCl + C{O_2} + {H_2}O  \cr  & \,\,\,1\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,mol  \cr  & \,\,\,?\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1\,\,mol \cr} \)

Bước 3: Tính số mol NaHCO3 phản ứng

\({n_{NaHC{O_3}}} = {{0,1.1} \over 1} = 0,1\,\,(mol)\)

Bước 4: Tính khối lượng NaHCO3 phản ứng

\({m_{NaCl}} = {n_{NaCl}}.{M_{NaCl}} = 0,1.84 \)\(= 8,4(g)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.