Bài 3 trang 100 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Đề bài

Cho sơ đồ: \(Zn + HCl \cdot  \cdot  \cdot  > ZnC{l_2} + {H_2}\)

Nếu có 18,2 g Zn tham gia phản ứng. Hãy tính:

a) Khối lượng của HCl tham gia phản ứng.

b) Thể tích khí H2 thu được ở đktc.

c) Khối lượng ZnCl2 thu được bằng hai cách.

Lời giải chi tiết

Số mol Zn tham gia phản ứng là: \({n_{Zn}} = {{18,2} \over {65}} = 0,28\,\,mol\)

a) Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}  \cr  & 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,28\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,28} \over 1} = {x \over 2} \Rightarrow x = 0,56\,\,mol \cr} \)

Khối lượng HCl tham gia phản ứng là:

\({m_{HCl}} = {n_{HCl}}.{M_{HCl}} = 0,56.36,5 \)\(= 20,44\,\,(g)\)

b) Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}  \cr  & 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,28\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,y\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,28} \over 1} = {y \over 1} \Rightarrow y = 0,28\,\,mol  \cr  & {V_{{H_2}}} = 22,4.{n_{{H_2}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;= 22,4.0,28 = 6,272\,\,l \cr} \)

c) Cách 1: Phương trình phản ứng:

\(\eqalign{  & Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}  \cr  & 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & 0,28\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,z\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)  \cr  & {{0,28} \over 1} = {z \over 1} \Rightarrow z = 0,28\,\,mol  \cr  & {m_{ZnC{l_2}}} = {n_{ZnC{l_2}}}.{M_{ZnC{l_2}}}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, = 0,28.136 = 38,08\,\,(g) \cr} \)

Cách 2: Bảo toàn khối lượng:

\(\eqalign{  & {m_{Zn}} + {m_{HCl}} = {m_{ZnC{l_2}}} + {m_{{H_2}}}  \cr  &  \Rightarrow 18.2 + 20.44 = {m_{ZnC{l_2}}} + 2.0,28  \cr  &  \Rightarrow {m_{ZnC{l_2}}} = 38,08\,\,(g) \cr} \)  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.