Writing– trang 10 Unit 7 SBT Tiếng Anh 8 mới


Tổng hợp bài tập Writing Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

WRITING

Task 1 Combine each pair of sentences, using the words/ phrases in brackets. Don't change the given

words/phrases.

(Kết hợp mỗi cặp câu, sử dụng các từ/ cụm từ trong ngoặc. Không thay đổi các từ/ cụm từ được cho)

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. Noise pollution causes a change in animals' living pattern.

Tạm dịch: Ô nhiễm tiếng ồn gây ra sự thay đổi môi trường sống của động vật.

2. Radioactive pollution is very dangerous since it can cause abnormal growth./ Since it can cause abnormal growth, radioactive pollution is very dangerous.

Tạm dịch: Ô nhiễm phóng xạ rất nguy hiểm bởi vì nó có thể gây ra sự phát triển bất thường.

3. The Chernobyl nuclear accident made the area uninhabitable.

Tạm dịch: Tai nạn hạt nhân Chernobyl đã làm cho khu vực này không thể sinh sống được. 

4. Fossil fuels such as coal or oil are burned, so acid gases are produced.

Tạm dịch: Nhiên liệu hóa thạch chẳng hạn như than đá hoặc dầu được đốt cháy, vì vậy khí axit được tạo ra.

5. Because of the dangerous acid rain, trees' leaves are damaged.

Tạm dịch: Bởi vì mưa axit nguy hiểm, lá của cây bị hư hại.

6. Because (its) leaves are damaged, the tree cannot get enough food energy to stay healthy.

Tạm dịch: Bởi vì lá bị hư hại, cây không thể nhận đủ năng lượng thức ăn để khỏe mạnh.

Bài 2

Task 2 Write about the way individuals can improve the visual environment. Read the following notes and write your answer in the space. You do not need to use all the ideas.

[ Viết về những cách mà các cá nhân có thể cải thiện ô nhiễm trực quan. Đọc những ghi chú sau đây và viết câu trả lời của em vào chỗ trống. Bạn không cần sử dụng tất cả những ý tưởng.] 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

There are many things a person can do to improve the visual environment. Firstly, in your house, you should organize your things neatly. Secondly, give away unnecessary furniture. Thirdly, put a dustbin in your room. Fourthly, cut the grass in your garden. In your neighborhood, you can improve the visual environment by putting rubbish in the dustbin. Besides, you can take part in tree planting campaign. In addition, don’t draw on public walls. Last but not least, you should not stick ads in the wrong places. 

Tạm dịch: 

Có rất nhiều điều một người có thể làm để cải thiện môi trường thị giác. Thứ nhất, trong ngôi nhà của bạn, bạn nên sắp xếp mọi thứ gọn gàng. Thứ hai, cho đi đồ đạc không cần thiết. Thứ ba, đặt thùng rác trong phòng của bạn. Thứ tư, cắt cỏ trong khu vườn của bạn. Trong khu phố của bạn, bạn có thể cải thiện môi trường thị giác bằng cách bỏ rác vào thùng rác. Bên cạnh đó, bạn có thể tham gia vào chiến dịch trồng cây. Ngoài ra, đừng vẽ trên tường công cộng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn không nên dán quảng cáo ở sai vị trí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.