Writing – trang 43 Unit 5 SBT Tiếng Anh 8 mới


Rewrite the sentences, using the words given.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the sentences, using the words given.

(Viết lại các câu, sử dụng các từ được cho.)

Lời giải chi tiết:

1. WHEN the Bedford River Festival is held in Bedford, England, thousands of European visitors come.

Tạm dịch: Khi Lễ hội sông Bedford được tổ chức ở Bedford, Anh, hàng nghìn du khách châu Âu đến.

2. BECAUSE the Glastonbury Festival is a festival of contemporary performing arts, it has performances of music, dance, theatre, and other arts.

Tạm dịch: Bởi vì Lễ hội Glastonbury là một lễ hội trình diễn nghệ thuật, có trình diễn âm nhạc, vũ đạo, sân khấu và các loại hình nghệ thuật khác.

3. The funniest part of the Glastonbury Festival is walking through the mud in your boots WHILE you are camping with all of your friends.

Tạm dịch: Phần vui nhất của Lễ hội Glastonbury là đi giữa bùn với giày của bạn khi bạn đang cắm trại với bạn bè.

4. Vietnamese families believe they will have a prosperous year ahead IF the first person to enter the house is generous and kind-hearted.

Tạm dịch: Các gia đình Việt Nam tin rằng họ sẽ có một năm thịnh vượng phía trước nếu người đầu tiên vào nhà hào phóng và tốt bụng.

5. ALTHOUGH/ EVEN THOUGH the Glastonbury Festival is loud and wild, you should not miss this exciting music festival.

Tạm dịch: Mặc dù Lễ hội Glaston rất ồn ào và sôi nổi, bạn không nên bỏ qua lễ hội âm nhạc thú vị.

Bài 2

Task 2.

a. Imagine you have been to the Loy Krathong Festival in Thailand. Use the information in SPEAKING 2 to make notes about what you did and what you like about the festival.

(Tưởng tượng bạn đã đến lễ hội Loy Krathong ở Thái Lan. Sử dụng thông tin ở phần Speaking 2 để ghi lại những chi tiết bạn đã làm gì và bạn thích gì về lễ hội.)

Example:

I joined in with the lantern floating.

I also watched/ saw the...

I really liked the lantern íìoating because...

I also enjoyed the firework displays...

b. Now use the notes to write a letter (80-100 words) to your friend, telling him/ her about what you did and what you like about the festival. Remember to use connectors when, while, because, if, although, even though, however, because, moreover, and, so when necessary.

(Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một lá thư từ 80 - 100 từ cho người bạn, kể cho cậu ấy nghe về những gì em đã làm và em thích về lễ hội. Nhớ sử dụng từ nối when, while, because, if, although, however, moreover, and, so khi cần.)

Lời giải chi tiết:

a)

Gợi ý bài làm:

I joined in with the lantern floating. I also watched the procession and the boat races.  I really liked the lantern floating because I felt I was releasing bad luck; moreover, the river looked beautiful.  I also enjoyed the firework displays because they looked spectacular. 

Tạm dịch

Tôi đã tham gia thả lồng đèn. Tôi cũng xem lễ rước và đua thuyền. Tôi rất thích thả lồng đèn vì tôi cảm giác tôi đã thả đi vận xấu; thêm nữa, dòng sông thật đẹp. Tôi cũng thích trình diễn pháo hoa vì chúng trông thật đặc sắc.

b)

Đáp án gợi ý:

Dear Hai,

lt's great to know that your family had a good time in Thailand. We also had a memorable time in Thailand last November. We were lucky to be there right at the time of the Loy Krathong Festival. We joined in with the lantern floating, and I liked it very much because I felt I was releasing bad luck when I was doing that; moreover, the river looked beautiful. After that, we all went to see the firework displays. It was so exciting because the displays were colourful and spectacular. Although we were tired the next day, we went to see the procession. I liked that too because it was so impressive. Then there were also some Thai cuisine contests, which were unforgettable because we could taste delicious Thai food. We took a lot of pictures of the food displays. One more thing we liked was the traditional music performances. We even had some pictures taken with the music bands!

Hope to see you soon to show you the pictures we took there.

Love,

Lan

Tạm dịch:

Hải thân mến,

Thật tuyệt khi biết rằng gia đình bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ ở Thái Lan. Chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian đáng nhớ ở Thái Lan vào tháng 11 năm ngoái. Chúng tôi may mắn có mặt đúng vào thời điểm diễn ra Lễ hội Loy Krathong. Chúng tôi đã tham gia với chiếc đèn lồng nổi, và tôi rất thích nó vì tôi cảm thấy mình đã giải tỏa được những điều xui xẻo khi làm điều đó; hơn nữa, dòng sông trông rất đẹp. Sau đó, tất cả chúng tôi đi xem bắn pháo hoa. Thật là thú vị vì các màn trình diễn đầy màu sắc và ngoạn mục. Ngày hôm sau dù mệt nhưng chúng tôi vẫn đến xem đám rước. Tôi cũng thích nó vì nó quá ấn tượng. Sau đó, cũng có một số cuộc thi ẩm thực Thái Lan, thật khó quên vì chúng tôi có thể thưởng thức các món ăn Thái ngon. Chúng tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh về các món ăn trưng bày. Một điều nữa chúng tôi thích là các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống. Chúng tôi thậm chí đã có một số hình ảnh chụp với các ban nhạc!

Hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn để cho bạn xem những bức ảnh chúng tôi đã chụp ở đó.

Thân,

Lan

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí