Speaking – trang 40 Unit 5 SBT Tiếng Anh 8 mới


Put the following sentences in the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the following sentences in the correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend. (Đặt các câu sau theo đúng thứ tự để tạo thành một đoạn hội thoại. Sau đó thực hành nó với bạn của bạn.)

A. Hey Mai, It's great that we're going to Hung King Temple this Sunday!

B. I think we need some food and drink. 

C. That's a good idea! And what about a camera? We may want to take some pictures.

D. Yes, it's worth taking an umbrella. It's useful in both sunny and rainy weather.

E. Yeah, I'm looking forward to it, too. What should we take with us?

F. Sounds great! I like taking photos.

G. Right! How about some fruit? ... some apples or pears?

H. And what about an umbrella?

Lời giải chi tiết:

1. A (Này Mai, thật tuyệt là chúng ta chuẩn bị đi đền Hùng Chủ Nhật này!)

2. E (Ừm tớ cũng đang trông chờ đây. Chúng ta nên mang theo gì nhỉ?)

3. B (Tớ nghĩ chúng ta cần thức ăn và đồ uống)

4. G (Ừ! Trái cây thì sao? Táo hoặc lê?)

5. C (Một ý tưởng hay! Còn máy ảnh thì sao? Chúng ta có thể cần chụp ảnh)

6. F (Tuyệt! Mình thích chụp ảnh)

7. H (Và còn một cái ô thì sao?)

8. D (Ừ,  rất đáng đem theo một cái ô. Nó hữu ích cho cả trời nắng lẫn trời mưa.)

Bài 2

Task 2. Match the questions with the suitable answers. In pairs, make a conversation about this festival. 

(Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp. Làm một đoạn đối thoại theo cặp về lễ hội này.)

Lời giải chi tiết:

1. B 

2. E

3. A

4. F

5. C

6. D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí