Phonetics – trang 44 Unit 6 SBT Tiếng Anh 8 mới


Practise saying these sentences aloud. Pay attention to the intonation.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Practise saying these sentences aloud. Pay attention to the intonation.

(Tập nói to những câu sau. Chú ý vào thông tin.)

Phương pháp giải:

1. What a high tower it is!

(Tòa tháp thật là cao!)

2. What a fast horse it is!

(Con ngựa thật là nhanh!)

3. What an ugly ogre it is!

(Con yêu tinh thật là xấu xí!)

4. What lovely children they are!

(Những đứa trẻ thật là dễ thương!)

5. What a handsome prince he is!

(Hoàng tử thật là đẹp trai!)

6. What marvelous weather it is!

(Thời tiết thật là tuyệt vời!)

Bài 2

2. Practise the conversations with your friend about the pictures below. Follow the example.

(Tập luyện đoạn đối thoại với bạn bè về những bức tranh bên dưới. Làm theo ví dụ.)

Example:

A: Look at that palace!

(Nhìn lâu đài kia kìa!)

B: What a great palace it is!

(Thật là một lâu đài tuyệt vời)

Lời giải chi tiết:

2.

A: Look at that witch!

(Nhìn bà phù thủy kia kìa!)

B: What a cruel witch she is!

(Bà phù thủy thật là độc ác!)

3.

A: Look at that fairy!

(Nhìn cô tiên kia kìa!)

B: What a considerate fairy she is!

(Cô tiên thật là chu đáo!)

4.

A: Look at that dragon!

(Nhìn con rồng kia kìa!)

B: What a fierce dragon it is!

(Con rồng thật là hung dữ!)

5.

A: Look at those knights!

(Nhìn những hiệp sĩ kia kìa!)

B: What brave knights they are!

(Những hiệp sĩ thật là dũng mãnh!)

6.

A: Look at that stepmother!

(Nhìn bà mẹ kế kia kìa!)

B: What a wicked stepmother she is!

(Bà mẹ kế thật là quỷ quyệt!)

7.

A: Look at those dancers!

(Nhìn những vũ công kia kìa!)

B: What fantastic dancers they are!

(Những vũ công thật là tuyệt vời!)


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí