Giải toán 2 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 46. Khối trụ, khối cầu

Bài 1.Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu?...

Xem lời giải

Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Bài 1. Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp ...

Xem lời giải

Bài 65: Biểu đồ tranh

Giải Bài 1. Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi. a) Mỗi loại có bao nhiêu hình? b) Hình nào có nhiều nhất? Hình nào có ít nhất?

Xem lời giải

Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể

Bài 1. Chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể cho phù hợp...

Xem lời giải

Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu

Bài 3. Xem thời khoá biểu của lớp em rồi cho biết: a) Trong tuần có bao nhiêu tiết Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm?...

Xem lời giải

Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Bài 1. Tìm chỗ đậu cho tàu.

Xem lời giải

Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 3:Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 45, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 63?..

Xem lời giải

Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Giải Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Bài 4. Mỗi chùm có 5 quả dừa. Hỏi 4 chùm dừa như vậy có bao nhiêu quả?

Xem lời giải

Bài 72: Ôn tập về hình học

Bài 1. a) Có bao nhiêu đoạn thẳng trong hình sau? b) Có bao nhiêu đường cong trong hình sau?

Xem lời giải

Bài 73: Ôn tập đo lường

Bài 2. Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. a) Con mèo cân nặng mấy ki-lô-gam? b) Quả dưa cân nặng mấy ki-lô-gam?

Xem lời giải

Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Bài 1. Rô-bốt cắt giấy màu được các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác rồi trang trí lên cây như hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 75: Ôn tập chung

Bài 1. a) Viết số theo cách đọc. Năm trăm hai mươi lăm, Bốn trăm bốn mươi tư, Bảy trăm linh bảy, Một nghìn...

Xem lời giải

Bài 37. Phép nhân

Bài 1. a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân. b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 38. Thừa số, tích

Bài 3. Tìm tích, biết: a) Hai thừa số là 2 và 4. b) Hai thừa số là 8 và 2. c) Hai thừa số là 4 và 5.

Xem lời giải

Bài 39. Bảng nhân 2

Bài 4. Một con cua có 2 cái càng. a) 5 con cua có bao nhiêu cái càng? b) 7 con cua có bao nhiêu cái càng?

Xem lời giải

Bài 40. Bảng nhân 5

Bài 4. Bác Hoà làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hoà làm được bao nhiêu ống hút?

Xem lời giải

Bài 41. Phép chia

Bài 1: Chọn phép tính thích hợp...

Xem lời giải

Bài 42. Số bị chia, số chia, thương

Bài 1.Tìm số thích hợp điền vào ô trống...

Xem lời giải

Bài 43. Bảng chia 2

Bài 4. Vào bữa cơm gia đình, Mai lấy đũa cho cả nhà. Mai lấy 12 chiếc đũa chia thành các đôi thì vừa đủ mỗi người một đôi. Hỏi gia đình Mai có mấy người?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất