Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 37. Phép nhân

Bài 1. a) Viết 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân. b) Viết phép nhân 5 x 7 = 35 thành phép cộng các số hạng bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 38. Thừa số, tích

Bài 3. Tìm tích, biết: a) Hai thừa số là 2 và 4. b) Hai thừa số là 8 và 2. c) Hai thừa số là 4 và 5.

Xem lời giải

Bài 39. Bảng nhân 2

Bài 4. Một con cua có 2 cái càng. a) 5 con cua có bao nhiêu cái càng? b) 7 con cua có bao nhiêu cái càng?

Xem lời giải

Bài 40. Bảng nhân 5

Bài 4. Bác Hoà làm ống hút bằng tre thay ống nhựa. Mỗi đoạn tre làm được 5 ống hút. Hỏi với 5 đoạn tre như vậy, bác Hoà làm được bao nhiêu ống hút?

Xem lời giải

Bài 41. Phép chia

Bài 1: Chọn phép tính thích hợp...

Xem lời giải

Bài 42. Số bị chia, số chia, thương

Bài 1.Tìm số thích hợp điền vào ô trống...

Xem lời giải

Bài 43. Bảng chia 2

Bài 4. Vào bữa cơm gia đình, Mai lấy đũa cho cả nhà. Mai lấy 12 chiếc đũa chia thành các đôi thì vừa đủ mỗi người một đôi. Hỏi gia đình Mai có mấy người?

Xem lời giải

Bài 44. Bảng chia 5

Bài 3. Cửa hàng hoa có 40 bông hoa cúc. Cô bán hàng đã bó hoa cúc thành các bó, mỗi bó 5 bông. Hỏi có bao nhiêu bó hoa cúc?

Xem lời giải

Bài 45. Luyện tập chung

Bài 3. Có 35 bạn tham gia đi cắm trại. Cô giáo chia đều các bạn thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu bạn?

Xem lời giải