Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu
Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Giải Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 72, 73, 74, 75 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính

Xem lời giải

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Giải Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76, 77, 78, 79 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính

Xem lời giải

Bài 21. Luyện tập chung

Giải Bài 21. Luyện tập chung trang 80, 81, 82 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Đặt tính rồi tính. 45 + 6, ....

Xem lời giải

Bài 22. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Bài 22. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 84, 85, 86, 87, 88 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính ...

Xem lời giải

Bài 23. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Giải Bài 23. Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 90, 91, 92, 93, 94 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính

Xem lời giải

Bài 24. Luyện tập chung

Giải Bài 24. Luyện tập chung trang 94, 95 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Đặt tính rồi tính: 34 – 7, ...

Xem lời giải