Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu
Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Giải Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 trang 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. a) Tính 9 + 6; b) Tính 8 + 6.

Xem lời giải

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Giải Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33, 34, 35 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính nhẩm 9 + 5, 8 + 3, ...

Xem lời giải

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Giải Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36, 37 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

Xem lời giải

Bài 10: Luyện tập chung

Giải Bài 10: Luyện tập chung trang 38, 39 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tìm số thích hơp.

Xem lời giải

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Giải Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 trang 41, 42, 43, 44, 45, 46 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. a) Tính 11 - 6; b) Tính 13 - 5 ...

Xem lời giải

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Giải Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 48, 49 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính nhẩm 11 - 6; 13 - 8; ...

Xem lời giải

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Giải Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50, 51, 52 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Trong một lớp học bơi ...

Xem lời giải

Bài 14: Luyện tập chung

Giải Bài 14: Luyện tập chung trang 53, 54, 55 SGK Toán 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1. Tính nhẩm: a) 8 + 6 ; 9 + 4; ...

Xem lời giải