Speaking - trang 40 Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới


Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

(Hoàn thành bảng huy chương sau của ASEAN Para Games, sử dụng các từ hoặc số thích hợp.)

a. Myanmar         b. Thailand (256)       c. (96)   

d. Philippines        e. (126)                     f. Thailand (130)

Lời giải chi tiết:

1.f                2. d             3. b        

4. e              5. a             6. c

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Talk about two ASEAN Para Games, using the information in the medal table in 1.

(Làm việc theo cặp. Nói về hai Para Games của ASEAN, sử dụng thông tin trong bảng huy chương trong bài 1.)

Example:

Student A:         When and where did the third ASEAN Para Games take place?

Student B:         It took place in 2005 in Philippines.

Student A:         Which country was first and which country was second?

Student B:         Thailand finished first with 139 gold medals. Viet Nam was second with 80 gold medals.

Tạm dịch:  

Học sinh A: Đại hội ASEAN Para lần thứ ba diễn ra khi nào và ở đâu?

Sinh viên B: Nó diễn ra vào năm 2005 tại Philippines.

Học sinh A: Quốc gia nào là nhất và quốc gia nào là nhì?

Học sinh B: Thái Lan về đích đầu tiên với 139 huy chương vàng. Việt Nam đứng thứ hai với 80 huy chương vàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.