Pronunciation - trang 34 Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới


Practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising or falling.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising or falling.

(Thực hành nói những câu sau đây. Đánh dấu ngữ điệu: tăng hoặc giảm.)

1

Is Viet Nam on the Indochinese Peninsula?

 rising

2

Viet Nam shares borders with China, Laos and Cambodia.

 falling

3

Ho Chi Minh City is one of the biggest cities in Viet Nam.

 falling

4

Is Vietnamese the official language of Viet Nam?

 rising

5

There are 54 ethnic groups living in Viet Nam.

 falling

Lời giải chi tiết:

Rising intonation: 1,4          Falling intonation: 2, 3, 5

Giải thích:

- Ngữ điệu là sự lên hay xuống giọng của người nói, rất quan trọng trong giao tiếp

- Người nói thường sử dụng ngữ điệu giảm xuống ở cuối những câu khẳng định, giao tiếp sự chắc chắn và dứt khoát.

- Người nói thường sử dụng ngữ điệu tăng ở cuối những câu hỏi đảo ( yes - no question), thể hiện sự không chắc chắn hay nghi hoặc.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Task 2. Practise reading aloud the following sentences, using suitable intonation.

(Tập đọc to các câu sau, sử dụng ngữ điệu phù hợp.)

1. Most of the mineral resources of Viet Nam are in the north. (falling)

2. Is the majority of the Vietnamese population engaged in agricultural work? (rising)

3. The Mekong and the Red River Deltas are big rice-growing areas. (falling)

4. Is the culture of Viet Nam one of the oldest in the region? (rising)

5. Dragons and turtles are important symbols in Vietnamese culture. (falling)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.