Reading - Trang 15 Unit 8 VBT Tiếng Anh 9 mới


Read the following Tourist Information Poster and complete it with one suitable word.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following Tourist Information Poster  and complete it with one suitable word.

(Đọc đoạn văn sau đây và điền vào chỗ trống một từ thích hợp.)

1. A beautiful area

Snowdonia in north of Wales is a region of beautiful mountains. Snowdonia is 1,085 meters (1) …….. ..and is the highest mountain in England and Wales. There is a small train to the top of the (2)……..… The view is fantastic if it isn't raining! A café there sells drinks and traditional Welsh cakes.

2.An activity centre

Fort William is a great place for exciting outdoor (3)…………. People come to climb Ben Nevis, the highest mountain in Britain. It is 1,344 metres high. White-water rafting is very popular and it is also possible to go paragliding. Loch Ness is not far if you (4)…………to see a monster!

3. An ancient monument

Millions of people (5)…………. Stonehenge every year. This strange circle of very big stones is over 4,000 years old. Archaeologists think it is a very old calendar because the sun (6)…………. on different stones at different times of the years.

4. An interesting city
Manchester is a very interesting (7)…….. The Museum of Science and Industry sounds boring but it isn't. There is a 4D cinema with moving seats and lots more. It is a great city (8)………… music, shopping and football. It is possible to visit Old Trafford, the stadium of Manchester United football team.

5. A great seaside resort
Newquay is a (9)…………….. town in Cornwall. The beaches are fantastic and the old town is beautiful. Sailing and surfing are popular here. Newquay is a great place for food, too. It is (10) ........... of pie with meat and potatoes.

Lời giải chi tiết:

1. A beautiful area

Snowdonia in north of Wales is a region of beautiful mountains. Snowdonia is 1,085 meters (1) high and is the highest mountain in England and Wales. There is a small train to the top of the (2) mountain .The view is fantastic if it isn't raining! A café there sells drinks and traditional Welsh cakes.

2. An activity centre

Fort William is a great place for exciting outdoor (3) activities .People come to climb Ben Nevis, the highest mountain in Britain. It is 1,344 metres high. White-water rafting is very popular and it is also possible to go paragliding. Loch Ness is not far if you (4) want to see a monster!

3. An ancient monument

Millions of people (5) visit Stonehenge every year. This strange circle of very big stones is over 4,000 years old. Archaeologists think it is a very old calendar because the sun (6) shines on different stones at different times of the years.

4. An interesting city
Manchester is a very interesting (7) city The Museum of Science and Industry sounds boring but it isn't. There is a 4D cinema with moving seats and lots more. It is a great city (8) for music, shopping and football. It is possible to visit Old Trafford, the stadium of Manchester United football team.

5. A great seaside resort
Newquay is a (9) seaside town in Cornwall. The beaches are fantastic and the old town is beautiful. Sailing and surfing are popular here. Newquay is a great place for food, too. It is (10) famous of pie with meat and potatoes.

 

Tạm dịch

1. Một khu vực đẹp

Snowdonia ở phía bắc xứ Wales là một vùng núi đẹp. Snowdonia cao 1.085 mét và là ngọn núi cao nhất ở Anh và xứ Wales. Có một chuyến tàu nhỏ lên đỉnh núi. Khung cảnh thật tuyệt vời nếu trời không mưa! Một quán cà phê ở đó bán đồ uống và bánh truyền thống của xứ Wales.

2.Một trung tâm hoạt động

Fort William là một nơi tuyệt vời cho các hoạt động ngoài trời thú vị. Mọi người đến để leo lên Ben Nevis, ngọn núi cao nhất nước Anh. Nó cao 1.344 mét. Đi bè nước trắng rất phổ biến và cũng có thể đi dù lượn. Loch Ness không xa nếu bạn muốn nhìn thấy một con quái vật!

3. Một di tích cổ 

Hàng triệu người ghé thăm Stonehenge mỗi năm. Vòng tròn kỳ lạ này của những viên đá rất lớn đã hơn 4.000 năm tuổi. Các nhà khảo cổ nghĩ rằng đó là một cuốn lịch rất cũ vì mặt trời chiếu vào những viên đá khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong năm.

4. Một thành phố thú vị

Manchester là một thành phố rất thú vị Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp nghe có vẻ nhàm chán nhưng thực tế không phải vậy. Có một rạp chiếu phim 4D với ghế di chuyển và nhiều hơn nữa. Đây là một thành phố tuyệt vời cho âm nhạc, mua sắm và bóng đá. Có thể đến thăm Old Trafford, sân vận động của đội bóng đá Manchester United.

5. Một khu nghỉ mát bên bờ biển tuyệt vời

Newquay là một thị trấn ven biển ở Cornwall. Các bãi biển là tuyệt vời và phố cổ là đẹp. Đi thuyền và lướt sóng là phổ biến ở đây. Newquay là một nơi tuyệt vời cho thực phẩm, Nó nổi tiếng với bánh với thịt và khoai tây.

Bài 2

Task 2. Read the text and answer the questions below.

(Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi) 

Package holidays, covering a two weeks' stay in an attractive location are increasingly popular, because they offer an inclusive price with few extras. Once you get to the airport, it is up to the tour operator to see that you get safely to your destination. Excursions, local entertainment, swimming, sunbathing, skiing - you name it - it's all laid on for you. There is, in fact, no reason for you to bother anything yourselves. You make friends and have a good time, but there is very little chance that you will really get to know the local people. This is even less likely on a coach tour, when you spend almost your entire time travelling. Of course, there are carefully scheduled stops for you to visit historic buildings and monuments, but you will probably be allowed only a brief stay overnight in some famous city, with a polite reminder to be up and breakfasted early in time for the coach next morning. You may visit the beautiful, the historic, the ancient, but time is always at your elbow.

There is also the added disadvantage of being obliged to spend your holiday with a group of people you have never met before, may not like and have no reasonable excuse for getting away from. As against this, it can be argued that for many people, particularly the lonely or elderly, the feeling of belonging to a group, although for a short period on holiday, is an added bonus. They can sit safely back in their seat and watch the world go by.

 

1. When you go on a package holiday, you don't have to _______.

A. arrange anything yourself

B. pay for any extra activities

C. follow the tour schedules

D. travel in an organised group

 

2. People going on package holidays _________.

A. are unable to amuse themselves

B. expect to be amused by tour operators

C. find most of their interests catered for

D. are able to make friends with lots of local people

 

3. Which of the following statements is NOT true?

A. You are constantly on the move when you are on a coach tour.

B. A coach tour is always exhausting.

C. You don't get enough sleep on a coach tour.

D. You get no chance to visit historic buildings in famous cities on a coach tour. 

 

4. "Time is always at your elbow". This means _______. 
A. you can take your time visiting a place
B. you have to spend a lot of time visiting a place
C. your time is always limited when visiting a place
D. there is always no time for you to visit any place

 

5. In spite of its disadvantages, spending a holiday with a group is good particularly for
A. schoolboys and schoolgirls
B. the lonely or elderly people
C. newly married young couples
D. those who always travel by themselves

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Các kỳ nghỉ trọn gói, trong hai tuần ở một địa điểm hấp dẫn đang ngày càng phổ biến vì chúng cung cấp một mức giá bao gồm với một vài tính năng bổ sung. Khi bạn đến sân bay, tùy thuộc vào công ty lữ hành để đảm bảo rằng bạn đã đến đích an toàn. Du ngoạn, giải trí địa phương, bơi lội, tắm nắng, trượt tuyết - bạn đặt tên cho nó - tất cả đều phù hợp với bạn. Trên thực tế, không có lý do gì để bạn phải bận tâm bất cứ điều gì. Bạn kết bạn và có một thời gian vui vẻ, nhưng có rất ít cơ hội bạn sẽ thực sự làm quen với người dân địa phương. Điều này thậm chí ít có khả năng trong một chuyến du lịch bằng xe khách khi bạn dành gần như toàn bộ thời gian để đi du lịch. Tất nhiên, có những điểm dừng được lên lịch cẩn thận để bạn đến thăm các tòa nhà và di tích lịch sử, nhưng có lẽ bạn sẽ chỉ được phép ở lại qua đêm ở một thành phố nổi tiếng nào đó, với một lời nhắc nhở lịch sự để thức dậy và ăn sáng sớm cho huấn luyện viên vào sáng hôm sau . Bạn có thể ghé thăm những gì đẹp đẽ, lịch sử, cổ xưa, nhưng thời gian luôn ở khuỷu tay của bạn.

Ngoài ra còn có nhược điểm nữa là bắt buộc phải dành kỳ nghỉ của bạn với một nhóm người bạn chưa từng gặp trước đây, có thể không thích và không có lý do hợp lý nào để tránh xa. Đối với điều này, có thể lập luận rằng đối với nhiều người, đặc biệt là người cô đơn hoặc người già, cảm giác thuộc về một nhóm, mặc dù trong một thời gian ngắn vào kỳ nghỉ, là một phần thưởng bổ sung. Họ có thể ngồi an toàn trở lại chỗ ngồi của mình và xem thế giới trôi qua.

 

Lời giải chi tiết:

1.

Lời giải: 

When you go on a package holiday, you don't have to….

(Khi bạn đi nghỉ mát trọn gói, bạn không phải)

=>  A. arrange anything yourself (tự sắp xếp mọi thứ)

Đáp án: When you go on a package holiday, you don't have to arrange anything yourself

 (Khi bạn đi nghỉ mát trọn gói, bạn không phải tự sắp xếp mọi thứ)

 

2. 

Lời giải: Câu hỏi: People going on package holidays (Người đi nghỉ lễ trọn gói)

=> C.  find most of their interests catered for

Đáp án: People going on package holidays find most of their interests catered for

(Những người đi nghỉ lễ trọn gói được phục vụ hầu hết những nhu cầu của họ)


3

Lời giải:  Which of the following statements is NOT true?

             (Khẳng định nào sau đây là không đúng?)

Đáp án: D. You get no chance to visit historic buildings in famous cities on a coach tour.

(Bạn không có cơ hội đến thăm các tòa nhà lịch sử ở các thành phố nổi tiếng trong một chuyến xe khách.)

 

4. 

Lời giải: Câu hỏi: "Time is always at your elbow". This means

("Thời gian luôn ở khuỷu tay của bạn". Điều này có nghĩa là )

Đây  là một câu thành ngữ, có nghĩa là

Đáp án: C. your time is always limited when visiting a place

(thời gian của bạn luôn bị giới hạn khi đến thăm một nơi nào đó)

 

5.

Lời giải: Câu hỏi:

 In spite of its disadvantages, spending a holiday with a group is good particularly for

(Mặc dù có những bất lợi, đi nghỉ với một nhóm là đặc biệt tốt cho)

Đáp án: B. In spite of its disadvantages, spending a holiday with a group is good particularly for the lonely or elderly people.

(Mặc dù có những bất lợi, đi nghỉ với một nhóm là đặc biệt tốt cho người cô đơn hoặc người già)

Bài 3

Task 3. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage. (Chọn đáp án A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống)


New Orleans is an old city in the southern part of the US. It is (1) ______ for its old-fashioned streets and buildings and jazz music. It used to (2) millions of tourists every year. But all of this (3)______ in August of 2005.

A nasty hurricane named Katrina hit the southern part of the US. New Orleans suffered the most damage (4) ______ the storm. New Orleans is a city but built (5) _____ sea level, so it has levees - walls built to keep sea from flowing into land. However, Katrina destroyed these levees and the city
eventually became flooded (6) ______ sea water.

More than 100 people were dead and the city was (7)________ destroyed. Houses were gone, buildings were ruined, and cars were damaged. Experts (8) ______ that it will cost more than 26 billion dollars to rebuild the city.

But hope is still left for the people of New Orleans. People in the US and all over the world have (9) _____ money and supplies to help them with the rebuilding. Will New Orleans be rebuilt as the beautiful city it once was? We will just have to wait and (10) _______.

Phương pháp giải:

(1)   Cụm từ: famous for st (nổi tiếng về cái gì)

(2)   Ta có: absorb (hấp thụ), keep (giữ), attract (thu hút) và call (gọi)

=>Ta sử dụng attract vì phù hợp với ý nghĩa câu

(3) Câu được chia ở thì quá khứ đơn (in August of 2005) => changed (đã thay đổi)

(4) Cụm từ: damage from (thiệt hại từ)

(5) Cụm từ: below sea level (ở dưới mực nước biển)

(6) Cấu trúc câu bị động: be+V-pii+ by+O

(7) Chỗ cần điền là một trạng từu chỉ mức độ để booer sung ý nghĩa cho động từ chính=> completely

(8) Câu gián tiếp, cụm từ say that (nói rằng)

(9) Ta có: sent (gửi), taken (nhận), made (tạo), spent (dành, sử dụng) => sử dụng sent vì hợp với ý nghĩa của câu

(10) Ta có: watch (xem, quan sát một cách chăm chút), look (nhìn một thứ có chủ ý), see (nhìn không chủ ý), glance (liếc) => sử dụng see vì hợp với ý nghĩa của câu

Tạm dịch

New Orleans là một thành phố cổ ở phía Nam nước Mỹ. Nó nổi tiếng với những đường phố và tòa nhà cổ kính và nhạc jazz. Nó được sử dụng để thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi vào tháng 8 năm 2005.

Một cơn bão khó chịu có tên Katrina đã tấn công khu vực phía Nam nước Mỹ. New Orleans chịu thiệt hại nặng nề nhất từ cơn bão. New Orleans là một thành phố nhưng được xây dựng dưới mực nước biển, vì vậy nó có đê - những bức tường được xây dựng để giữ cho biển không chảy vào đất liền. Tuy nhiên, Katrina đã phá hủy những con đê này và thành phố cuối cùng bị ngập trong nước biển.

Hơn 100 người đã chết và thành phố bị phá hủy hoàn toàn. Nhà cửa đã biến mất, các tòa nhà bị hủy hoại và xe hơi bị hư hại. Các chuyên gia nói rằng nó sẽ tốn hơn 26 tỷ đô la để xây dựng lại thành phố.

Nhưng hy vọng vẫn còn lại cho người dân New Orleans. Người dân ở Mỹ và trên toàn thế giới đã gửi tiền và đồ tiếp tế để giúp họ xây dựng lại. New Orleans sẽ được xây dựng lại như thành phố xinh đẹp như trước đây? Chúng tôi sẽ chỉ phải chờ xem. 

Lời giải chi tiết:

New Orleans is an old city in the southern part of the US. It is (1) famous for its old-fashioned streets and buildings and jazz music. It used to (2) attract millions of tourists every year. But all of this (3) changed in August of 2005.

A nasty hurricane named Katrina hit the southern part of the US. New Orleans suffered the most damage (4) from the storm. New Orleans is a city but built (5) below sea level, so it has levees - walls built to keep sea from flowing into land. However, Katrina destroyed these levees and the city eventually became flooded (6) by sea water.

More than 100 people were dead and the city was (7) completely destroyed. Houses were gone, buildings were ruined, and cars were damaged. Experts (8) say that it will cost more than 26 billion dollars to rebuild the city.

But hope is still left for the people of New Orleans. People in the US and all over the world have (9) sent money and supplies to help them with the rebuilding. Will New Orleans be rebuilt as the beautiful city it once was? We will just have to wait and (10) see

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.