Bài 5 trang 135 SBT sử 12


Giải bài 5 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976) đã

Đề bài

Quốc hội khóa VI họp kì họp thứ nhất (từ ngày 24-6 đến ngày 3 - 7 - 1976) đã có những quyết định nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975-1976)

Lời giải chi tiết

* Quốc hội thống nhất họp cuối tháng 6 đầu tháng 7/1976 đã:

- Lấy tên nước: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thủ đô là Hà Nội; Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca.

- Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thống nhất.

- Ngày 31/7/1977: Đại hội đại biểu các mặt trận ở hai miền Nam - Bắc họp tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ngày 18/12/1980: Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngày 20/9/1977: Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 6 trang 135 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 135 sách bài tập Lịch sử 12. Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và hoàn thành

 • Bài 4 trang 134 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Căn cứ vào những yếu tố nào mà Đảng ta đã quyết định thống nhất đất

 • Bài 3 trang 134 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 134 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn thành bảng sau về những thuận lợi và khó khăn của cách mạng hai

 • Bài 2 trang 133 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 133 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp

 • Bài 1 trang 131 SBT sử 12

  Giải bài 1 trang 131 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD