CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 13 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập 12 Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

Xem lời giải

Bài 3 trang 15 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 15 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Xem lời giải

Bài 5 trang 15 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Bối cảnh, chủ trương, thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa

Xem lời giải

Bài 6 trang 16 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 12. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 1949 đến nay

Xem lời giải

Bài 1 trang 16 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 20 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 20 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 12. Hệ thống về các nước trong tổ chức ASEAN theo những nội dung sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 21 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh về chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

Xem lời giải

Bài 5 trang 22 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử 12. Quá trình hình thành và phát triển của ASEAN

Xem lời giải

Bài 6 trang 22 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 12. Những nét chính trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 SBT sử 12

Giải bài tập 7 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Dẫn chứng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 25 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung sự kiện với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung lịch sử cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mĩ Latinh

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào GPDT ở Châu Phi từ sau năm 1945 đến năm 2000 có đặc điểm

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 SBT sử 12

Giải bài tập 7 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào cách mạng và sự ra đời của nước Cộng hoà Cuba

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất