Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Bình chọn:
3.9 trên 39 phiếu
Bài 1 trang 23 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 24 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 25 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung sự kiện với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

Xem lời giải

Bài 4 trang 24 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung lịch sử cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mĩ Latinh

Xem lời giải

Bài 6 trang 27 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào GPDT ở Châu Phi từ sau năm 1945 đến năm 2000 có đặc điểm

Xem lời giải

Bài 7 trang 27 SBT sử 12

Giải bài tập 7 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào cách mạng và sự ra đời của nước Cộng hoà Cuba

Xem lời giải

Bài 8 trang 28 SBT sử 12

Giải bài tập 8 trang 28 sách bài tập Lịch sử 12. Mối quan hệ giữa hai nước Cuba và Việt Nam

Xem lời giải