Bài 3 trang 25 SBT sử 12


Đề bài

Hãy điền nội dung sự kiện cho phù hợp với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong bảng sau:

Thời gian

          Nội dung sự kiện 

Ngày 18 - 6 - 1953

 

Năm 1956

 

Năm 1960

 

Năm 1975

 

Ngày 21 - 3 - 1990

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Các  nước Châu Phi

Lời giải chi tiết

Thời gian

          Nội dung sự kiện 

Ngày 18 - 6 - 1953

Nước Cộng hòa Ai Cập được thành lập

Năm 1956

Tuy-ni-di, Ma-rốc, Xu-đăng giành độc lập

Năm 1960

"Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập.

Năm 1975

Thắng lợi của cách mạng Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã. 

Ngày 21 - 3 - 1990

Namibia tuyên bố độc lập

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
 • Bài 4 trang 24 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung lịch sử cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh

 • Bài 5 trang 26 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mĩ Latinh

 • Bài 6 trang 27 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào GPDT ở Châu Phi từ sau năm 1945 đến năm 2000 có đặc điểm

 • Bài 7 trang 27 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào cách mạng và sự ra đời của nước Cộng hoà Cuba

 • Bài 8 trang 28 SBT sử 12

  Giải bài tập 8 trang 28 sách bài tập Lịch sử 12. Mối quan hệ giữa hai nước Cuba và Việt Nam

 • Bài 2 trang 24 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 1 trang 23 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.