CHƯƠNG IV. Mĩ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 29 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ s trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 12. Nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học - kĩ thuật của Mĩ

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 12. Mục tiêu, biện pháp, kết quả của chiến lược toàn cầu của Mĩ

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển của kinh tế Tây Âu những năm 1950-1973

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Liên minh châu Âu (EU) với ASEAN

Xem lời giải

Bài 6 trang 40 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 40 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 40 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển, thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 43 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 12. Hệ thống các giai đoạn phát triển của Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 12. Những nét chính trong, chính sách đối ngoại của Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 45 sách bài tập Lịch sử 12. Vai trò của nhân tố Mĩ trong sự phát triển của Nhật Bản

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài