Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 -1953)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu