Câu 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 phần bài tập trong SBT – Trang 85,86 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 phần bài tập trong SBT – Trang 85,86 VBT Vật lí 9.Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây có dòng điện chạy qua ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I – BÀI TẬP TRONG SBT

30.1

Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu M của một cuộn dây có dòng điện chạy qua như hình 30.1. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn AB theo chiều từ A đến B thì lực điện từ tác dụng lên AB có:

A. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

C. phương song song với trục cuộn dây, chiều hướng ra xa đầu M của cuộn dây.

D. phương song song với trục của cuộn dây, chiều hướng tới đầu M của cuộn dây.

Phương pháp giải:

+ Xác định chiều véc-tơ cảm ứng qua cuộn dây có dòng điện

+ Áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ

Lời giải chi tiết:

Chọn B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

30.2.

Một đoạn dây dẫn thẳng AB được đặt ở gần đầu của thanh nam châm thẳng (hình 30.2). Hãy biểu diễn lực điện từ tác dụng lên dây dẫn, biết rằng dòng điện chạy qua dây có chiều từ B đến A.

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc bàn tay trái.

Lời giải chi tiết:

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, lực điện từ tác dụng lên AB sẽ có chiều như biểu diễn trên hình dưới.

30.3.

Khung dây dẫn ABCD được móc vào một lực kế nhạy và được đặt sao cho đoạn BC nằm lọt vào khoảng giữa hai cực của một nam châm hình chữ U (hình 30.3). Số chỉ của lực kế sẽ thay đổi như thế nào khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo chiều ABCD?

Phương pháp giải:

+ Xác định chiều véc-tơ cảm ứng từ B trong nam châm chữ U

+ Áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực từ tác dụng lên khung

Lời giải chi tiết:

Khi cho dòng điện chạy qua khung dây theo chiều A → B → C →D

Khi đó, xuất hiện lực từ tác dụng lên đoạn BC có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống

=> Số chỉ của lực kế sẽ tăng.

30.4.

Một nam châm hình chữ U và một dây dẫn thẳng được bố trí như hình 30.4.a, b, c và d. Dòng điện trong dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía trước ra phía sau trang giấy. Hỏi trường hợp nào lực điện từ tác dụng vào dây dẫn hướng thẳng đứng lên trên?

Lời giải chi tiết:

Chọn B

30.5.

Hãy biểu diễn lực điện tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường của một nam châm điện (hình 30.5). Dòng điện chạy qua dây dẫn có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, chiều đi từ phía sau ra phía trước trang giấy.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng quy tắc bàn tay phải, xác định các tên cực của nam châm điện, sau đó vận dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ. Kết quả được biếu diễn tại hình dưới:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí