Bài 3 trang 127 SBT sử 12


Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 12. Điền các sự kiện về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Đề bài

Điền các sự kiện lịch sử phù hợp với mốc thời gian cho truớc trong bảng sau về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. 

Chiến dịch

Thời gian

          Diễn biến             

Tây Nguyên

Ngày 4-3

 

Ngày 10-3

 

Ngày 12-3

 

Ngày 14-3

 

Ngày 24-3

 

Huế - Đà Nẵng

Ngày 21-3

 

Ngày 25-3

 

Ngày 26-3 

 

Ngày 29-3  

 

Hồ Chí Minh

Ngày 26-4

 

Ngày 28-4

 

Ngày 30-4

 

Ngày 2-5

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục IV. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

Lời giải chi tiết

Chiến dịch

Thời gian

          Diễn biến             

Tây Nguyên

Ngày 4-3

Đánh nghi binh ở Plâyku và Kontum

Ngày 10-3

ta tiến công và giải phóng buôn Mê Thuột.

Ngày 12-3

địch phản công chiếm lại nhưng không thành.

Ngày 14-3

Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải miền Trung. Trên đường rút chạy, chúng bị quân ta truy kích tiêu diệt.

Ngày 24-3

ta giải phóng Tây Nguyên với 60 vạn dân.

Huế- Đà Nẵng

Ngày 21-3

quân ta đánh thẳng vào căn cứ, chặn đường rút chạy và bao vây địch trong thành phố.                                                

Ngày 25-3

Ta tấn công vào Huế

Ngày 26-3 

giải phóng Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên. Cùng thời gian, ta giải phóng thị xã Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai, uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. Đà Nẵng  rơi vào thế cô lập, hơn 10 vạn quân địch bị dồn ứ về đây trở nên hỗn loạn, mất hết khả năng chiến đấu.

Ngày 29-3  

- Quân ta tiến công Đà Nẵng, đến 3 giờ chiều ta chiếm toàn bộ thành phố.

- Cùng thời gian này, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên, một số tỉnh ở Nam Bộ lần lượt được giải phóng.

Hồ Chí Minh

Ngày 26-4

quân ta mở đầu chiến dịch, 5 cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch.

Ngày 28-4

Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Ngày 30-4

xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn.

Ngày 2-5

miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Bài 4 trang 129 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 129 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị

 • Bài 5 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh?

 • Bài 6 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 130 Lịch sử 12. Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong

 • Bài 7 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

 • Bài 2 trang 126 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD