Bài 1 trang 124 SBT sử 12


Giải bài 1 trang 124 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

1. Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ đã

A. Rút hết quân Mĩ khỏi miền Bắc.

B. Rút hết quân Mĩ khỏi miền Nam.

C. Rút hết quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ khỏi nước ta.

D. Rút hết quân đồng minh của Mĩ khỏi miền Nam.

2. Những biểu hiện nào thể hiện sau khi kí hiệp định Pari, Mĩ vẫn tiếp tục dính líu vào cuộc chiến tranh miền Nam

A. Giữ lại cố vấn quân sự, lập Bộ chỉ huy quân sự.

B. Tiếp tục để lại lực lượng quân đội ở miền Nam.

C. Dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập ta.

D. Rút hết quân đồng minh của Mĩ khỏi miền Nam.

3. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là

A. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. Bắt tay xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của CNXH ở những vùng được giải phóng.

C. "Đánh cho Mĩ cút", đánh đổ chính quyền và quân đội Sài Gòn.

D. Tiến hành đồng thời 2 chiến lược: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN.

4. Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, quân ta đẩy mạnh các hoạt động quân sự ở

A. Tây Ninh và Đông Nam Bộ

B. Các thành phố lớn ở miền Nam

C. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ

D. Tây Nguyên và ven biển miền Trung

5. Thắng lợi tiêu biểu nhất của quân ta trong các hoạt động quân sự đông - xuân 1974 - 1975 là

A. Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào

B. Chiến thắng Đường 14 - Phước Long

C. Chiến thắng Buôn Ma Thuột

D. Giải phóng Huế - Đà Nẵng

6. Căn cứ vào điều kiện, thời cơ như thế nào Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam?

A. Mĩ kí hiệp định Pari và phải rút quân về nước.

B. Ở miền Nam chỉ còn duy nhất quân đội Sài Gòn.

C. Mĩ gặp khó khăn ở trong nước do chuẩn bị bầu cử Tổng thống.

D. So sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, chiến thắng Phước Long (6-1-1975) với sự phản ứng yếu ớt của quân đội Sài Gòn và việc quân Mĩ có khả năng quay lại.

7. Trước tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam

A. trong năm 1974.

B. trong năm 1975

C. trong hai năm 1975 và 1976.

D. trong năm 1976.

8. Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam, luận điểm nào thể hiện sự đúng đắn, linh hoạt trong lãnh đạo cách mạng của Đảng ta

A. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

B. Xác định cả năm 1975 là thời cơ.

C. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

D. Tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa.

9. Chiến dịch mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

A. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long.

B. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng.

C. Chiến dịch Tây Nguyên.

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

10. Tây Nguyên được chọn làm hướng tiến công chủ yếu của quân ta trong năm 1975 vì

A. Đây là địa bàn chiến lược quan trọng nhưng lực lượng của địch tại đây lại mỏng và rất sơ hở.

B. Lực lượng của địch tập trung chủ yếu tại đây.

C. Nếu ta tiến công địch ở đây thì sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn của quân dân Lào và Campuchia.

D. Cơ quan chỉ huy của địch đóng tại đây.

11. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta trên toàn miền Nam đã chuyển sang giai đoạn

A. phòng ngự.

B. phản công.

C. tiến công chiến lược.           

D. tổng tiến công chiến lược.

12. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi ngày

A. 26 - 4 - 1975.

B. 28 - 4 - 1975.

C. 30 - 4 - 1975.       

D. 2 - 5 - 1975.

13. Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng là

A. Châu Đốc.

B. Cà Mau   

C. Hà Tiên.          

D. Kiên Giang.

14. Ý nghĩa lịch sử to lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta là gì?

A. Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước

B. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH

C. Ghi vào lịch sử dân tộc ta là trang chói lọi nhất

D. Là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ra sức chi viện cho miền Nam

Lời giải: Hiệp định Pari năm 1973 được kí kết, quân Mĩ cùng với quân đồng minh rút khỏi nước ta, làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.

Chọn C

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Lời giải: 

Ngày 29-3-1973, toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta, nhưng Mĩ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra Bộ chỉ huy quân sự tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn.

Chọn A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định-lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Lời giải: 

Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện đại là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và nhấn mạnh trong bất cứ tình hình nào cũng phải tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao.

Chọn A

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Lời giải: Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Chọn C

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định-lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Lời giải: 

Quân ta đã giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh Đường 14 - Phước Long (từ ngày 12-12-1974 đến ngày 6-1-1975), loại khỏi vòng chiến đấu 3 000 địch, giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long với 50 000 dân.

Chọn B

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

Lời giải

Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.

Chọn D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

Lời giải: 

Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 - 1976.

Chọn C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

Lời giải: Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

Chọn C

Câu 9

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Lời giải: Chiến dịch mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4-3 đến ngày 24-3).

Chọn C

Câu 10

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Lời giải: Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng, cả ta và địch đều cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến công của quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực lượng mỏng, bố phòng sơ hở.

Chọn A

Câu 11

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Lời giải: Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: từ tiến công chiến lược ở Tây Nguyên phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

Chọn D

Câu 12

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Lời giải: 

10 giờ 45 phút ngày 30-4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn. Dương Văn Minh, vừa lên giữ chức Tổng thống ngày 28-4, đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên đỉnh Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Chọn C

Câu 13

Phương pháp: Xem lại mục 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

Lời giải: Đến ngày 2-5 Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

Chọn A

Câu 14

Phương pháp: Xem lại mục 2. Ý nghĩa lịch sử

Lời giải

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước ta. Trên cơ sở đó, hình thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội

Chọn A

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 126 SBT sử 12

  Giải bài 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • Bài 3 trang 127 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 12. Điền các sự kiện về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

 • Bài 4 trang 129 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 129 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị

 • Bài 5 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh?

 • Bài 6 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 130 Lịch sử 12. Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD