Bài 2 trang 126 SBT sử 12


Giải bài 2 trang 126 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai:

1. ☐ Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, quân Mĩ cùng với quân đồng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, làm so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.

2. ☐ Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ rút hết quân về nước, đất nước đã hòa bình, thống nhất.

3. ☐ Từ sau thắng lợi của ta ở Phước Long, quân Mĩ và quân đội Sài Gòn đã thực sự suy yếu và bất lực.

4. ☐ Cùng với đấu tranh trên mặt trận quân sự, nhân dân ta ở miền Nam còn đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động vi phạm Hiệp định Pari của Mĩ và chính quyền Sài Gòn, nêu cao tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu của nhân dân ta.

5. ☐ Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, khi tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.

6. ☐ Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Miền Nam đấu tranh chống địch “bình định - lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là

1. ☒ Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, quân Mĩ cùng với quân đồng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, làm so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.

3. ☒ Từ sau thắng lợi của ta ở Phước Long, quân Mĩ và quân đội Sài Gòn đã thực sự suy yếu và bất lực. 

4. ☒ Cùng với đấu tranh trên mặt trận quân sự, nhân dân ta ở miền Nam còn đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động vi phạm Hiệp định Pari của Mĩ và chính quyền Sài Gòn, nêu cao tính chất chính nghĩa của cuộc chiến đấu của nhân dân ta

5. ☒ Cuối năm 1974 - đầu năm 1975, khi tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975.

6. ☒ Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh".

* Câu sai là:

2. ☒ Thực hiện Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, Mĩ rút hết quân về nước, đất nuớc đã hoà bình, thống nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 127 SBT sử 12

  Giải bài 3 trang 127 sách bài tập Lịch sử 12. Điền các sự kiện về diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

 • Bài 4 trang 129 SBT sử 12

  Giải bài 4 trang 129 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị

 • Bài 5 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 5 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh?

 • Bài 6 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 6 trang 130 Lịch sử 12. Sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng được thể hiện như thế nào trong

 • Bài 7 trang 130 SBT sử 12

  Giải bài 7 trang 130 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.