Câu 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 8 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 8 VBT Vật lí 9. Khi đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

2.a.

Khi đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Hệ thức biểu thị định luật ôm được viết như thế nào?

A. \(I = \dfrac{R}{U}\)     B. \(U = \dfrac{I}{R}\)

C. \(R = \dfrac{U}{I}\)     D. \(I = \dfrac{U}{I}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Theo định luật Ôm ta có \(I =\dfrac{U}{R} ⇒ R = \dfrac{U}{I}\)

Chọn đáp án C

2.b.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.3, trong đó \(R_1 = 6 Ω\), ampe kế chỉ \(0,5 A\).

hình 1 - bài 2 trang 8 VBT vật lí 9

a) Tìm số chỉ của Vôn kế.

b) Giữ nguyên \(U_MN\) muốn số chỉ của ampe kế là \(0,75A\) thì phải thay \(R_1\) bằng một điện trở khác có trị số bằng bao nhiêu.

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức định luật Ôm \(I =\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(R_1 = 6 Ω\)

\(I_1 = 0,5A\)

a) Số chỉ của vôn kế = ?

b) \(I_2 = 0,75A\) thì \(R_2\) = ?

Phương pháp: Vận dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 

\({I_1} = \dfrac{{{U_{MN}}}}{{{R_1}}} \\\to {U_{MN}} = {I_1}.{R_1} = 6.0,5 = 3V\) 

b)

\({I_2} = \dfrac{{{U_{MN}}}}{{{R_2}}} \\\to {R_2} = \dfrac{{{U_{MN}}}}{{{I_2}}} = \dfrac{3}{{0,75}} = 4\Omega \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.