Câu 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 8 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 8 VBT Vật lí 9. Khi đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

2.a.

Khi đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I.Hệ thức biểu thị định luật ôm được viết như thế nào?

A. \(I = \dfrac{R}{U}\)     B. \(U = \dfrac{I}{R}\)       C. \(R = \dfrac{U}{I}\)     D. \(I = \dfrac{U}{I}\)

Phương pháp: Sử dụng biểu thức định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Theo định luật ôm ta có \(I =\dfrac{U}{R} ⇒ R = \dfrac{U}{I}\)

Chọn đáp án C

2.b.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 2.3, trong đó \(R_1 = 6 Ω\), ampe kế chỉ \(0,5 A\).

hình 1 - bài 2 trang 8 VBT vật lí 9

a) Tìm số chỉ của Vôn kế.

b) Giữ nguyên \(U_MN\) muốn số chỉ của ampe kế là \(0,75A\) thì phải thay \(R_1\) bằng một điện trở khác có trị số bằng bao nhiêu.

Phương pháp: Vận dụng biểu thức định luật Ôm \(I =\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(R_1 = 6 Ω\)

\(I_1 = 0,5A\)

a) Số chỉ của vôn kế = ?

b) \(I_2 = 0,75A\) thì \(R_2\) = ?

Phương pháp: Vận dụng biểu thức định luật Ôm: \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 

\({I_1} = \dfrac{{{U_{MN}}}}{{{R_1}}} \\\to {U_{MN}} = {I_1}.{R_1} = 6.0,5 = 3V\) 

b)

\({I_2} = \dfrac{{{U_{MN}}}}{{{R_2}}} \\\to {R_2} = \dfrac{{{U_{MN}}}}{{{I_2}}} = \dfrac{3}{{0,75}} = 4\Omega \)

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài