Câu 17.a phần bài tập bổ sung – Trang 51,52 Vở bài tập Vật lí 9


Giải bài 17.a phần bài tập bổ sung – Trang 51,52 VBT Vật lí 9. Hai điện trở ({R_1}) = 24 Ω và ({R_2}) = 8 Ω được mắc vào hai điểm A, B có hiệu điện thế 12 V ...


II - BÀI TẬP BỔ SUNG

17.a. 

Hai điện trở \({R_1}\) = 24 Ω và \({R_2}\) = 8 Ω được mắc vào hai điểm A, B có hiệu điện thế 12 V theo hai cách nối tiếp và song song.

a) Tính điện trở tương đương của mạch điện theo mỗi cách mắc đó

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch AB trong 10 phút theo mỗi các mắc đó

Phương pháp:

mạch nối tiếp \({R_{td}} = {R_1} + {R_2}\)

- mạch song song \({R_{td}} = \dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\) 

- nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn \(Q = \dfrac{{{U^2}}}{R}.t\) 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\({R_1}\) = 24 Ω và \({R_2}\) = 8 Ω

Cách 1: \({R_1}\) nt \({R_2}\)

Cách 2: \({R_1}\) // \({R_2}\)

U = 12 V; t = 10 phút = 600 s

a)\({R_{td}}\) trong 2 cách mắc

b)\({Q_{AB}}\) = ? trong 2 cách mắc

Lời giải:

a)

Cách 1: \({R_1}\) nt \({R_2}\)

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 24 + 8 = 32\Omega \) 

Cách 2: \({R_1}\) // \({R_2}\)

\({R_{td}} = \dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{{24.8}}{{24 + 8}} = 6\Omega \) 

a)

Cách 1: \({R_1}\) nt \({R_2}\)

\({Q_{AB}} = \dfrac{{{U^2}}}{{{R_{td}}}}.t = \dfrac{{{{12}^2}}}{{32}}.600 = 2700J\)

Cách 2: \({R_1}\) // \({R_2}\)

\({Q_{AB}} = \dfrac{{{U^2}}}{{{R_{td}}}}.t = \dfrac{{{{12}^2}}}{6}.600 = 14400J\)

Loigiaihay.com Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài