Câu 17.a phần bài tập bổ sung – Trang 51,52 Vở bài tập Vật lí 9


Đề bài


II - BÀI TẬP BỔ SUNG

17.a. 

Hai điện trở \({R_1}\) = 24 Ω và \({R_2}\) = 8 Ω được mắc vào hai điểm A, B có hiệu điện thế 12 V theo hai cách nối tiếp và song song.

a) Tính điện trở tương đương của mạch điện theo mỗi cách mắc đó

b) Tính nhiệt lượng tỏa ra trên đoạn mạch AB trong 10 phút theo mỗi các mắc đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

mạch nối tiếp \({R_{td}} = {R_1} + {R_2}\)

- mạch song song \({R_{td}} = \dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\) 

- nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn \(Q = \dfrac{{{U^2}}}{R}.t\)

Lời giải chi tiết

 

Tóm tắt:

\({R_1}\) = 24 Ω và \({R_2}\) = 8 Ω

Cách 1: \({R_1}\) nt \({R_2}\)

Cách 2: \({R_1}\) // \({R_2}\)

U = 12 V; t = 10 phút = 600 s

a)\({R_{td}}\) trong 2 cách mắc

b)\({Q_{AB}}\) = ? trong 2 cách mắc

Lời giải:

a)

Cách 1: \({R_1}\) nt \({R_2}\)

\({R_{td}} = {R_1} + {R_2} = 24 + 8 = 32\Omega \) 

Cách 2: \({R_1}\) // \({R_2}\)

\({R_{td}} = \dfrac{{{R_1}.{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \dfrac{{24.8}}{{24 + 8}} = 6\Omega \) 

a)

Cách 1: \({R_1}\) nt \({R_2}\)

\({Q_{AB}} = \dfrac{{{U^2}}}{{{R_{td}}}}.t = \dfrac{{{{12}^2}}}{{32}}.600 = 2700J\)

Cách 2: \({R_1}\) // \({R_2}\)

\({Q_{AB}} = \dfrac{{{U^2}}}{{{R_{td}}}}.t = \dfrac{{{{12}^2}}}{6}.600 = 14400J\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.