Giải bài 1,2,3,4 trang 92 SBT Sinh học 11


Giải bài 1,2,3,4 trang 92 sách bài tập Sinh học 11. 1. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

A. bào tử.                              B. phân đôi

C. sinh dưỡng.                      D. hữu tính

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản bằng bào tử.

Chọn A

Câu 2

2. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.

B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

C. bằng giao tử cái.

D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Sinh sản vồ tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái

Chọn B

Câu 3

3. Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là

A. giảm phản và thụ tinh.

B. nguyên phân và giảm phân.

C. kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi trong quá trình sinh sản

D. bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là giảm phản và thụ tinh 

Chọn A

Câu 4

4. Thụ tinh là quá trình

A. hình thành giao tử đực và cái.

B. hợp nhất con đực và con cái.

C. hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái

D. hình thành con đực và con cái.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết vô hữu tính ở thực vật

Lời giải chi tiết:

Thụ tinh là quá trình hợp nhất giao tử đơn bội đực và cái

Chọn C

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí