Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một hình khối gồm 14 hình lập phương gắn kết với nhau như Hình 1. Mỗi hình lập phương cạnh 1 cm. Hãy tính thể tích của hình khối này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích khối hình = tổng thể tích của các hình lập phương nhỏ

Thể tích hình lập phương cạnh a là: a3

Lời giải chi tiết

Thể tích mỗi hình lập phương là: V = 13 = 1 (cm3)

Thể tích của hình khối này là:

V = 14.1 = 14 (cm3)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm