Giải bài 1 trang 20 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Viết các số sau dưới dạng luỹ thừa với số mũ lớn hơn 1:

\(0,49;\,\frac{1}{{32}};\,\frac{{ - 8}}{{125}};\,\frac{{16}}{{81}};\,\frac{{121}}{{169}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc lũy thừa của lũy thừa: \({\left( {{a^m}} \right)^n} = {a^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}0,49 = {\left( {0,7} \right)^2};\\\,\frac{1}{{32}} = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^5};\\\,\frac{{ - 8}}{{125}} = {\left( {\frac{{ - 2}}{5}} \right)^3};\\\,\frac{{16}}{{81}} = {\left( {\frac{4}{9}} \right)^2};\\\,\frac{{121}}{{169}} = {\left( {\frac{{11}}{{13}}} \right)^2}.\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm