Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 11

Đề bài

Câu 1. Trong các cá thể sinh vật sau, loài thuộc dạng có hệ thần kinh lưới gồm

A. sứa, san hô, hải quỳ

B. cá, ếch, thằn lằn

C. giun đất, bọ ngựa, cánh cam.

D. trùng roi, trùng amíp.

Câu 2. Kết quả sinh trưởng sơ cấp

A. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

B. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

C. tạo biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, libe sơ cấp.

D. tạo libe thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

Câu 3. Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là mô phân sinh

A. bên.                                B. lóng

C. đỉnh rễ.                           D. đỉnh thân

Câu 4. Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối trực tiếp bởi:

A. Hệ nội tiết.

B. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.    

C. Hệ thần kinh.

D. Các nhân tố bên trong cơ thể.

Câu 5. Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

A. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

B. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

C. Tính chuyển hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác.

Câu 6. Hình thức sinh sản phân mảnh thấy ở nhóm động vật

A. bọt biển, ruột khoang

B. ruột khoang, giun dẹp

C. bọt biển, giun dẹp

D. nguyên sinh.

Câu 7. Biến thái là sự thay đổi

A. đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

B. về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật

C. đột ngột về hình thái, sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

D. đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

Câu 8. Túi tiêu hoá thường gặp ở nhóm động vật

A. động vật nguyên sinh và bọt biển.

B. ruột khoang và giun dẹp.   

C. không xương sống.

D. có xương sống.

Câu 9. Phát biểu nào là sai khi nói về quá trình thụ phấn, thụ tinh, kết hạt, tạo quả

A. Thụ phấn là cơ sở cho thụ tinh

B. Thụ tinh là sự nảy mầm của hạt phấn

C. Thụ tinh là cơ sở cho sự kết hạt, tạo quả

D. Sau thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi

Câu 10. Trong xináp, túi chứa chất trung gian hóa học nằm ở

A. trên màng sau xináp.

B. chuỳ xináp.

C. trên màng trước xináp.

D. khe xináp.

Câu 11. ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt vì thức ăn của chúng

A. dễ hấp thụ.

B. dễ tiêu hoá hơn.

C. khó tiêu hoá hơn, khó hấp thụ, nghèo dinh dưỡng.

D. đầy đủ chất dinh dưỡng hơn.

Câu 12. Điều nào dưới đây không đúng với sự vận chuyển của auxin ?

A. vận chuyển trong các tế bào nhu mô cạnh bó mạch

B. vận chuyển không cần năng lượng

C. vận chuyển chậm

D. không vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ

Câu 13. Cừu Đôly được sinh ra bằng phương pháp:

A. nuôi cấy mô.

B. sinh sản hữu tính.

C. nhân bản vô tính.

D. ghép mô.    

Câu 14. ở thực vật, giberelin có tác dụng

A. kích thích nảy mầm của hạt.

B. kích thích ra rễ phụ.

C. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

D. kích thích phân chia tế bào và kích thích sinh trưởng chồi bên.

Câu 15. Phân loại cây theo quang chu kỳ, cây ngày dài ra hoa

A. trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

B. ở ngày dài.    

C. trong điều kiện chiếu sáng 12 giờ.

D. trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.

Câu 16. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là

A. thỏa mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

B. nồng độ sử dụng tối thích của chất điều hoà sinh trưởng

C. tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitôcrôm.       

D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.

Câu 17. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.

B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

D. bằng giao tử cái. 

Câu 18. Làm bù nhìn ở ruộng, nương để đuổi chim chóc phá hoại mùa màng là ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào:

A. an ninh quốc phòng

B. bảo vệ mùa màng

C. giải trí.

D. săn bắn.

Câu 19. Rễ cây hướng tới nguồn phân bón là một trường hợp cụ thể của hướng

A. sáng.                               B. tiếp xúc.

C. đất.                                  D. hóa

Câu 20. Hình thức sinh sản vô tính của cây rêu là sinh sản

A. hữu tính.                         B. sinh dưỡng

C. bào tử.                            D. giản đơn.

Câu 21. Cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. não bộ và dây thần kinh não.

B. não bộ và tuỷ sống.

C. trung ương thần kinh và ngoại biên 

D. tuỷ sống và dây thần kinh tuỷ.       

Câu 22. Trong các sinh vật sau, sinh trưởng phát triển không qua biến thái gồm

A. bọ xít, ong, châu chấu, trâu

B. bọ ngựa, cào cào. 

C. cánh cam, bọ rùa.

D. cá chép, khỉ, chó, thỏ.

Câu 23. Tập tính động vật là

A. chuỗi các phản ứng để tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường.

B. phản ứng lại các kích thích của môi trường.

C. những hành động cơ bản của động vật khi sinh ra đã có.

D. tất cả những hoạt động giúp  chúng thích nghi với môi trường sống để tồn tại.

Câu 24. ở sâu bướm, hoocmôn ecdisơn có tác dụng

A. ức chế biến đổi sâu thành nhộng và bướm.

B. gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm.

C. gây lột xác và ức chế sâu thành nhộng và bướm.

D. kích thích thể allata tiết ra juvenin.

Câu 25. ở nữ giới, progesteron và ostrogen được tiết ra từ

A. vùng dưới đồi.                B. thể vàng.

C. nang trứng                      D. tuyến yên.

Câu 26. Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:

A. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.

B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.

C. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.

D. Để tránh gió, mưa làm gãy cành ghép.  

Câu 27. ở giai đoạn trẻ em hoocmôn sinh trưởng tiết ra  quá ít sẽ làm cho người  đó

A. não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp

B. mất bản năng sinh dục

C. trở thành người khổng lồ.

D. trở thành người bé nhỏ.

Câu 28. Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

A. để tránh sâu bệnh gây hại.

B. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả. 

C. Dễ trồng và ít công chăm sóc. 

D. Dễ nhân giống nhanh và nhiều.

Câu 29. Hình thức thụ tinh kép có ở thực vật

A. một lá mầm                   B. hạt kín 

C. hạt trần                          D. hai lá mầm

Câu 30. Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật

A. bọt biển, ruột khoang.

B. bọt biển, giun dẹp.

C.  ruột khoang, giun dẹp. 

D. nguyên sinh.

Câu 31. Cơ sở khoa học của việc huấn luyện các động vật đó là kết quả của quá trình thành lập

A. các tập tính.

B. các phản xạ có điều kiện.

C. phản xạ không điều kiện.

D. cung phản xạ.

Câu 32. Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

A. Đỡ tiêu tốn năng lượng

B. Không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường.

C. Không nhất thiết phải cần môi trường nước

D. Cho hiệu suất thụ tinh cao.

Câu 33. ở sâu bướm tác dụng của juvenin là

A. kích thích tuyến trước ngực tiết ra ecdisơn

B. ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

C. kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

D. ức chế tuyến trước ngực tiết ra ecdisơn

Câu 34. Vào thời kì dậy thì trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn

A. tiroxin.

B. sinh trưởng

C. ostrogen (nữ) và testosteron (nam).

D. ostrogen (nam) và testosteron (nữ).      

Câu 35. Trong quá trình hình thành giao tử cái ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào

A. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

D. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.

Câu 36 (ID:314194). Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

A. Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

B. Là hình thức sinh sản phổ biến.

C. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống.

D. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

Câu 37. Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân củ:

A. Khoai tây                       B. Khoai lang 

C. Dâu tây                          D. Chuối

Câu 38. Sinh sản sinh dưỡng là:

A. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.

B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.

C. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.

D. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.

Câu 39. Ý nghĩa của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là

A. Hợp tử phát triển thành cây con có khả năng thích nghi cao

B. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

C. Tạo nên hai hợp tử cùng một lúc

D. Tiết kiệm vật liệu di truyền

Câu 40. Điều không đúng về ý nghĩa của hiểu biết về quang chu kỳ trong sản xuất nông nghiệp là ứng dụng

A. bố trí thời vụ.

B.  kích thích hoa và quả có kích thước lớn

C. khi nhập nội.

D. lai giống.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

A

11

C

21

C

31

B

2

B

12

B

22

D

32

D

3

A

13

C

23

A

33

B

4

A

14

C

24

B

34

C

5

C

15

D

25

B

35

D

6

C

16

B

26

B

36

D

7

A

17

B

27

D

37

A

8

B

18

B

28

B

38

D

9

B

19

D

29

B

39

B

10

B

20

C

30

A

40

B

Câu 1

Các loài có hệ thần kinh dạng lưới là sứa, san hô, hải quỳ

B: HKT dạng ống

C: HTK dạng chuỗi hạch

D: Chưa có HTK

Chọn A

Câu 2 

Sinh trưởng sơ cấp làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Chọn B

Câu 3 

Cây lúa là cây Một lá mầm nên khôn có mô phân sinh bên

Chọn A

Câu 4.

Sự điều hoà sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối trực tiếp bởi: Hệ nội tiết

Chọn A

Câu 5 

Hormone thực vật có tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hormone động vật

Chọn C

Câu 6 

Phân mảnh có ở bọt biển, giun dẹp. 

Chọn C

Câu 7 

Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật

Chọn A

Câu 8 

Túi tiêu hoá thường gặp ở nhóm động vật ruột khoang và giun dẹp.

Chọn B

Câu 9 

Phát biểu sai là B, Thụ tinh là sự kết hợp bộ NST của giao tử đực và cái hình thành hợp tử

Chọn B

Câu 10

Trong xináp, túi chứa chất trung gian hóa học nằm ở chuỳ xinap

Chọn B

Câu 11

ống tiêu hoá của động vật ăn thực vật dài hơn của động vật ăn thịt vì thức ăn của chúng khó tiêu hoá hơn, khó hấp thụ, nghèo dinh dưỡng

Chọn C

Câu 12

Chọn B

Câu 13

Cừu Doly được tạo ra nhờ nhân bản vô tính

Chọn C

Câu 14 

GA có tác dụng tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

Chọn C

Câu 15 

Cây dài ngày ra hoa trong điều kiện chiều sáng hơn 12 giờ.

Chọn D

Câu 16 

Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là nồng độ sử dụng tối thích của chất điều hoà sinh trưởng vì ở nồng độ thích hợp sẽ cho kết quả mong muốn còn nếu cao quá hoặc thấp quá sẽ phản tác dụng hoặc không có tác dụng

VD: 2,4D có tác dụng tương tự auxin, ở nồng độ cao sẽ có tác dụng diệt cây Hai lá mầm

Chọn B

Câu 17 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái

Chọn B

Câu 18 

Làm bù nhìn ở ruộng, nương để đuổi chim chóc phá hoại mùa màng là ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào bảo vệ mùa màng

Chọn B        

Câu 19 

Đây là hướng hoá dương (Hướng tới nguồn dinh dưỡng).

Chọn D

Câu 20 

Rêu sinh sản vô tính bằng bào tử

Chọn C

Câu 21 

Cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống gồm có trung ương thần kinh và ngoại biên

Chọn C

Câu 22

Các sinh vật sinh trưởng phát triển không qua biến thái gồm cá chép, khỉ, chó, thỏ

Chọn D

Câu 23 

Tập tính động vật là chuỗi các phản ứng để tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường

Chọn A

Câu 24 

ở sâu bướm, hoocmôn ecdisơn có tác dụng gây lột xác và kích thích sâu thành nhộng và bướm

Chọn B

Câu 25 

ở nữ giới, progesteron và ostrogen được tiết ra từ thể vàng.

Chọn B

Câu 26 

Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:để tập trung nước nuôi các cành ghép.

Chọn B

Câu 27 

ở giai đoạn trẻ em hoocmôn sinh trưởng tiết ra  quá ít sẽ làm cho người  đó trở thành người bé nhỏ.      

Chọn D

Câu 28 

Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả

Chọn B

Câu 29 

Hình thức thụ tinh kép có ở thực vật hạt kín (có hoa).

Chọn B

Câu 30 

Hình thức sinh sản bằng nảy chồi gặp ở nhóm động vật bọt biển, ruột khoang

Chọn A

Câu 31 

Cơ sở khoa học của việc huấn luyện các động vật đó là kết quả của quá trình thành lập các phản xạ có điều kiện

Chọn B

Câu 32

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì cho hiệu suất thụ tinh cao

Chọn D

Câu 33

ở sâu bướm tác dụng của juvenin là ức chế sâu biến thành nhộng và bướm

Chọn B

Câu 34.

Vào thời kì dậy thì trẻ em có những thay đổi mạnh về thể chất và sinh lí do cơ thể tiết ra nhiều hoocmôn ostrogen (nữ) và testosteron (nam).

Chọn C

Câu 35

Trong quá trình hình thành giao tử cái ở thực vật có hoa có 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân

Chọn D

Câu 36

Sinh sản giao phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, đời con phong phú về kiểu gen, kiểu hình nhưng không duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

Chọn D

Câu 37 

Cây khoai tây có thân củ, có khả năng tạo cây mới từ thân củ

B, D: rễ củ

Chọn A

Câu 38 

Sinh sản sinh dưỡng là tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây

Chọn D

Câu 39 

Ý nghĩa của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Chọn B

Câu 40

Điều không đúng về ý nghĩa của hiểu biết về quang chu kỳ trong sản xuất nông nghiệp là ứng dụng kích thích hoa và quả có kích thước lớn vì kích thích quả lớn là ứng dụng về tương quan dinh dưỡng, các nguyên tố dinh dưỡng…

Chọn B

 

Nguồn: sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí